Borgernes brug af digital selvbetjening skal frem i lyset

Borger.dk lancerer nu et fællesoffentligt statistiksystem, der på tværs af det offentlige kan måle borgernes brug af selvbetjeningsløsninger.

En kortlægning af de offentlige selvbetjeningsløsninger i efteråret 2009 har vist, at myndighederne har begrænset viden om, hvor meget deres løsninger bliver brugt af borgerne. - Jeg vil gerne opfordre myndighederne til at gå i gang med at bruge det fællesoffentlige statistiksystem, som Videnskabsministeriet nu åbner. Med systemet i hånden får myndighederne vished for, hvor meget borgerne bruger de enkelte løsninger. Det er et utroligt stærkt udgangspunkt for at fremme selvbetjening, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. - For kommunerne er dokumentation helt nødvendig, for at vi kan prioritere og høste gevinsterne af vores investeringer i digitale løsninger. Derfor er det nye dokumentationsværktøj et vigtigt redskab i kommunernes arbejde med digitalisering, siger borgmester og formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Erik Nielsen. Statistiksystemet stilles gratis til rådighed for de offentlige myndigheder. For at myndighederne kan anvende systemet, kræver det blot, at de enkelte myndigheder lægger en simpel tæller på deres digitale løsninger. Der er åben adgang til statistiksystemet fra borger.dk’s partnerforum, hvor også yderligere information om tilslutning til statistiksystemet kan hentes: Link: http://statistik.borger.dk. For spørgsmål kontakt: Kontorchef Jimmy Kevin Pedersen, Borgerkommunikationskontoret, IT- og Telestyrelsen, tlf. 5239 3885, mail: jkpe@itst.dk eller Forretningsprojektleder for borger.dk, Thomas Andreasen, Borgerkommunikationskontoret, IT- og Telestyrelsen, tlf. 2078 0425, mail: ta@itst.dk.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner