Bredbånd dækker næsten hele Danmark

Den samlede bredbåndsdækning ligger et stykke over 99 procent, og der er nu kun meget få husstande og virksomheder i Danmark, der ikke har mulighed for adgang til en bredbåndsforbindelse. Det fremgår af den nyeste udgave af IT- og Telestyrelsens Bredbåndskortlægning, som offentliggøres i dag.

Danskerne anvender stadig flere forskellige typer bredbåndsteknologier. Derfor har IT- og Telestyrelsen udarbejdet en ny opgørelsesmetode, der inddrager dækningen af samtlige landsdækkende teknologier. Bredbåndskortlægningen tegner et billede af, at der nu er under 9.000 husstande og virksomheder i Danmark, der i dag ikke har mulighed for adgang til en bredbåndsforbindelse. Særligt tilgængeligheden af fiber er vundet frem inden for det seneste år, og det vurderes, at omkring 28 procent af alle husstande og virksomheder kan få adgang til en fiberforbindelse. I 2008 var dette tal på omkring 18 procent. I takt med at fiber vinder frem, bliver det også muligt for stadig flere at få adgang til en bredbåndsforbindelse med en hastighed på mindst 10 Mbit/s. Således har hele 77 procent nu mulighed for adgang til en 10 Mbit/s forbindelse. - Godt tre ud af fire danskere har nu adgang til de mest avancerede bredbåndstjenester på internettet gennem en højhastighedsforbindelse. Det er et vigtigt skridt på vej mod regeringens mål om Danmark som et egentligt højhastighedssamfund, siger videnskabsminister Helge Sander. - Samtidig er vi nu kun et mulehår fra målet om, at alle skal have mulighed for bredbånd inden udgangen af 2010. Det er tilfredsstillende, men samtidig er de sidste borgere og virksomheder næppe de nemmeste at etablere forbindelse til, så der er stadig et stykke arbejde at gøre, siger Helge Sander. Disse og andre udviklingstendenser er beskrevet i IT- og Telestyrelsens publikation ”Bredbåndskortlægning 2009”, som styrelsen offentliggør i dag på www.itst.dk.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner

Dokumenter og links