Cloud computing er ikke blot en ”hype”

”IT i praksis 2010” fra Rambøll Management Consulting A/S er netop blevet offentliggjort. Af undersøgelsen fremgår det, at cloud computing har vundet indpas i den offentlige og den private sektor.

Af undersøgelsen fremgår det, at cloud computing stadig er et nyt fænomen blandt de adspurgte virksomheder, men at interessen er vedvarende og voksende. Cloud computing er ikke kun en ”hype”, men et reelt og attraktivt alternativ til traditionelle it-leverancemodeller. IT i praksis 2010 viser således, at 45 % af de adspurgte offentlige og private virksomheder forventer at bruge cloud-løsninger inden for de næste tre år. 

- IT i praksis dokumenterer, at interessen for cloud computing er voksende i såvel den private som den offentlige sektor. I IT- og Telestyrelsen arbejder vi aktivt for at fremme cloud computing både i det private og det offentlige, så jeg er rigtig glad for resultaterne, der fremgår af IT i praksis. Cloud computing er kilde til både innovation og effektivisering, siger vicedirektør i IT- og Telestyrelsen Marie Munk. 

Halvdelen af de private virksomheder og 35 % af de offentlige virksomheder forventer ikke at anvende cloud-løsninger inden for de næste tre år. Barriererne herfor bunder især i usikkerhed forbundet med lovgivning og sikkerhed og barrierer i forhold til at udnytte potentialet.

- Da Videnskabsministeriet lancerede det digitale arbejdsprogram Digitale Veje til Vækst i april i år, var et af fokusområderne netop cloud computing. I den forbindelse arbejder IT- og Telestyrelsen på at gøre det lettere at udnytte fordelene ved IKT med cloud computing, siger Marie Munk. 

Videnskabsministeriet arbejder blandt andet på at udarbejde metoder til bedre sikkerhed og privacy gennem blandt andet vejledninger og retningslinjer målrettet virksomheder og den offentlige sektor. 

Videnskabsministeriet har desuden indgået et samarbejde med IT-Universitetet, som skal fungere som testlaboratorium for cloud computing.

For yderligere information om Videnskabsministeriets arbejde med cloud computing kontakt vicedirektør i IT- og Telestyrelsen Marie Munk, 3545 0120, mamu@itst.dk

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.