Danmarks Tekniske Universitet afprøver nye uddannelsesformer

Nogle studerende lærer bedst ved at gennemgå eksempler, andre ved først at gennemgå teori og andre ved at kaste sig ud i regneopgaver. Studerende har forskellige læringsstile. Hvordan imødekommer en underviser forskellige læringsstile samtidig?

På Danmarks Tekniske Universitet er svaret e-læring. I mandags klokken 8.00 gik startskuddet for de første af 700 studerende, der får lejlighed til at lære matematik på en ny måde. Når studerende begynder på Danmarks Tekniske Universitet, har de vidt forskellige forudsætninger i matematik. Med e-læring tager Danmarks Tekniske Universitet udgangspunkt i de studerendes forudsætninger og læringsbehov, og tilbyder alle førsteårsstuderende et differentieret forløb i matematik gennem et webbaseret e-læringsforløb. Her kan de studerende selv vælge rækkefølgen i læringsprocessen. I stedet for de traditionelle undervisningsforløb med forelæsninger og øvelser giver e-læring de studerende mulighed for at lære matematik på præcis den måde og det tempo, der passer bedst til deres læringsstil. DTU's projekt med e-kurser i matematik er et godt eksempel på, hvordan innovativ brug af it i undervisningen er med til at gøre universitetsuddannelserne mere spændende for de enkelte studerende, siger videnskabsminister Helge Sander. Vi har brug for at samle erfaringer om e-læring i forskellige fag og på fagligt forskellige niveauer, så man i tilrettelæggelsen af undervisningen kan ramme det pædagogisk set rette miks mellem e-moduler, forelæsninger, projektarbejde i grupper osv., siger Helge Sander. Projektet på Danmarks Tekniske Universitet bliver støttet af Videnskabsministeriets pulje til fremme af IKT-støttet læring, herunder e-læring, på universiteterne.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner