Dansk vinder af tilgængelighedspris

På en stort anlagt ministerkonference i Wien om at sikre adgang for alle til it (e-Inclusion), kårede Europa-Kommissionen mandag aften vinderne af de prestige-fyldte e-inclusion awards. Ud af næsten 500 nominerede projekter vandt det danske projekt RoboBraille prisen i kategorien ’it-tilgængelighed’.

Konferencen har deltagelse af en dansk delegation på 17 personer med IT- og Te-lestyrelsens direktør Jørgen Abild Andersen i spidsen.

¬- Det er glædeligt og fuldt fortjent, at RoboBraille-projektet løber med sejren. Det er et enestående projekt, der medvirker til at understrege Danmarks placering helt i front, når det gælder e-Inclusion, udtaler Jørgen Abild Andersen.

RoboBraille er en emailbaseret oversættelsestjeneste udviklet af Synscenter Refsnæs og Sensus. Tjenesten er gratis for almindelige brugere og kan oversætte elektroniske dokumenter til syntetisk tale eller punktskrift.

RoboBraille-tjenesten understøtter derved regeringens målsætning om at borgere med funktionsnedsættelser skal have mulighed for at tilgå elektronisk informati-on og blive selvhjulpne i hverdagen.

Videnskabsministeriet deltager på konferencen med det formål at udveksle erfaringer med de øvrige medlemslande om udnyttelsen af it til øget inklusion.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner