Danske virksomheder kan spare 4 mia. kr. på videomøder

IT- og Telestyrelsen og DI ITEK har fået undersøgt potentialerne ved brug af videomøder i danske virksomheder. Undersøgelserne viser, at danske virksomheder kan spare op mod 4 mia. kr. ved at bruge informations- og kommunikationsteknologi til at holde møder.

IT- og Telestyrelsen og DI ITEK har for at sætte gang i realiseringen af potentialet lanceret et værktøj, som kan hjælpe den enkelte virksomhed med at vurdere fordelene ved at afholde møder ved hjælp af videomødeudstyr. Det giver virksomhederne et bedre grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt de skal gå i gang med at bruge videomøder.

- En lang række virksomheder, særligt de helt store, har allerede taget teknologien til sig. På den lange bane er det forventningen, at videokommunikation bliver lige så almindeligt, som det i dag er at tale i telefon. Det giver en hel masse muligheder for nye arbejdsgange og samarbejdsformer, og det er vigtigt at de små og mellemstore virksomheder, der allerede nu kan have gavn af videomøder, får vejledning til at gå i gang, siger Marie Munk, vicedirektør i IT- og Telestyrelsen.

IT- og Telestyrelsen og DI ITEK lancerer tirsdag den 1. marts 2011, som en del af arbejdsprogrammet Digitale veje til vækst, en online beregner, der kan give danske virksomheder et første bud på, om det kan betale sig for dem at investere i it-udstyr til afholdelse af møder. Beregneren giver et skøn over, hvor mange penge virksomheden kan spare i rejseudgifter og hvor mange lønkroner, der kan anvendes mere produktivt end til transport i bil, ventetid i lufthavne og anden rejseaktivitet. Derudover viser beregneren også, hvor meget den enkelte virksomhed kan reducere CO2-udledningen.

- Der er et kæmpe uudnyttet potentiale for virksomheder i alle størrelser. Selvfølgelig er der stor forskel på, hvor stor nytte den enkelte virksomhed kan få ved at holde møder som videomøder, og det er heller ikke alle møder, der egner sig. Men i mange tilfælde vil investering i udstyr til afholdelse af videomøder på meget kort tid kunne frigive både økonomiske og tidsmæssige ressourcer, siger Tom Togsverd, branchedirektør i DI ITEK.

Den undersøgelse IT- og Telestyrelsen og DI ITEK har fået foretaget blandt danske virksomheder i forbindelse med udarbejdelsen af beregneren, viser, at virksomhederne tager teknologien til videomøder i brug af mange årsager. Nogle virksomheder ønsker at reducere deres udgifter, andre ønsker at reducere CO2-udledningen, mens andre bruger de nye muligheder til at forbedre virksomhedens interne og eksterne kommunikation.

Analyseværktøjet ligger på www.itst.dk/groenit/videomoeder

Undersøgelsen kan findes på www.itst.dk/groenit/videomoeder/baggrund

Yderligere information kan fås hos:

Anne Viksøe, pressemedarbejder, telefon: 35 45 03 83, mail: avi@itst.dk

Morten Ellegard, kontorchef, telefon: 20 10 07 05, mail: moe@itst.dk

Tom Togsverd, branchedirektør, DI ITEK, telefon: 33 77 33 43, mail: tto@di.dk

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.