De bedste offentlige hjemmesider 2009

Bedst på Nettet har siden 2001 hvert år har kåret de bedste, offentlige hjemmesider. Vinderne for 2009 er:

• Kategorien Statslig forvaltning: Erhvervs- og Byggestyrelsen (www.ebst.dk) • Kategorien Kommunal og Regional forvaltning: Gentofte Kommune (www.gentofte.dk) • Kategorien Uddannelses- og forskningsinstitutioner: Ingeniørhøjskolen i Århus (www.iha.dk) • Kategorien Portaler: www.arbejdsmiljoviden.dk (Videncenter for Arbejdsmiljø) • Kategorien Kulturinstitutioner: Stevns Bibliotekerne (www.bibliotek.stevns.dk) • Kategorien Sundhedsinstitutioner: Hillerød Hospital (www.hillerodhospital.dk) • Kategorien Øvrige myndigheder og institutioner: ATP (www.atp.dk) Videnskabsminister Helge Sander overrakte i dag, tirsdag den 1. december, priserne til de stolte vindere. De mennesker, der til daglig arbejder med hjemmesider i f. eks. kommuner, på gymnasier, hospitaler og biblioteker, blev hyldet foran deres kolleger og ledere til Bedst på Nettets prisuddeling, der foregik på IT-universitetet i København. - De gode offentlige hjemmesider er med til at gøre hverdagen lettere for os alle sammen, når vi skal have overblik over skattebetaling, skrive børnene op til en institution eller låne bøger. Digitaliseringen skal sigte mod, at vores mellemværender med det offentlige kan ordnes, når vi har tid til det, og ikke inden for en bestemt åbningstid. Danskerne har mod på endnu flere digitale tilbud, derfor er det bare med at komme videre med udviklingen af flere og bedre digitale løsninger, udtaler videnskabsminister Helge Sander. Vinderne er fundet gennem en grundig proces, der blev igangsat allerede i sommeren 2009. For det første er hjemmesiderne blevet kigget efter ud fra et sæt af kriterier for god kommunikation på nettet. For det andet er brugerne blevet bedt om deres mening, og for det tredje har institutionerne besvaret spørgsmål om deres strategiske arbejde med digital selvbetjening og kommunikation. Vinderne er udvalgt blandt topscorerne i undersøgelsen af et dommerpanel, som er nedsat af videnskabsminister Helge Sander.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.