De bedste offentlige hjemmesider 2010 (Bedst på Nettet – vindere 2010)

Roskilde kommune, Undervisningsministeriet, Professionshøjskolen Metropol, Hillerød Hospital og Boligejer.dk er kåret til landets bedste offentlige hjemmesider i deres respektive kategorier. Vinderne af prisen "Bedst på Nettet" blev i dag offentliggjort af videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Priserne skal fremme udviklingen af brugervenlige og nyttige hjemmesider.

Bedst på Nettet har siden 2001 hvert år kåret de bedste offentlige hjemmesider. Vinderne for 2010 er:

Kategorien Kommuner og regioner: Roskilde kommune                           

Kategorien Statslige myndigheder: Undervisningsministeriet

Kategorien Uddannelse: Professionshøjskolen Metropol

Kategorien Sundhed: Hillerød Hospital

Kategorien Portaler: Boligejer.dk

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen overrakte den 30. november priserne til vinderne af Bedst på Nettets prisuddeling på IT-Universitetet i København.

-  Det offentliges brug af digitale løsninger er afgørende for at lette borgernes hverdag, fx ved at kunne betjene sig selv døgnet rundt på nettet. Den udvikling skal vi fremme, så det bliver til gavn for borgerne. Bedst på Nettet har udviklet et inspirationskatalog for netop at fremme brugen af de gode digitale løsninger til gensidig inspiration mellem de offentlige myndigheder, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Vinderne er fundet gennem en grundig proces, der har varet siden sommeren. For det første er hjemmesiderne blevet screenet ud fra et sæt kriterier for blandt andet brugervenlighed, åbenhed, navigation og it-tilgængelighed. For det andet er brugerne af den enkelte hjemmeside blevet spurgt til deres vurdering af hjemmesiden og for det tredje har institutionerne besvaret en række spørgsmål om deres strategiske arbejde med at bruge de digitale løsninger. Blandt topscorerne er vinderne blevet udvalgt af et dommerpanel nedsat af Videnskabsministeren.

Dommerpanelets begrundelse for de valgte vindere samt bedømmelser af samtlige deltagere kan findes på www.bedstpaanettet.dk

Pressefotos kan rekvireres hos IT- og Telestyrelsen per mail: mara@itst.dk eller abth@itst.dk.

Yderligere oplysninger:
Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kan kontaktes via kommunikationschef Anders Frandsen på 3048 8450 eller anf@vtu.dk eller pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

For yderligere informationer kontakt kontorchef Michael Bach Petersen, telefon: 35 45 03 40, e-mail: mbp@itst.dk.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner