De nominerede til Bedst på Nettet 2009 er fundet, og alle resultater er offentliggjort

I år har IT- og Telestyrelsen lanceret et nyt koncept for Bedst på Nettet. Screeningskriterierne, der siden 2001 har dannet grundlag for vurderingen af de offentlige hjemmesider, er blevet suppleret med to yderligere elementer; en brugervurdering og en selvevaluering. Hermed er der blevet anlagt et bredere perspektiv og en mere forretningsmæssig tilgang til de borger- og virksomhedsrettede digitale løsninger og information. Det er nu ikke udelukkende hjemmesiden, der bliver vurderet, men også de bagvedliggende strategiske og organisatoriske lag. Frontløberne i dette arbejde, de nominerede, er fundet og offentliggjort på www.bedstpaanettet.dk. Det er hensigten, at offentlige institutioner kan hente in-spiration hos hinanden. Der er derfor åbenhed om den enkelte institutions resultater, og alle deltageres resultater er således offentliggjort på hjemmesiden. Den 1. december 2009 afholder Bedst på Nettet den årlige prisuddeling og konference, og her kåres vinderne i de syv kategorier. Det sker på IT-universitetet klokken 10.00 - 15.30, og programmet byder, udover afsløringen af vinderne, på inspiration til arbejdet med hjemmesider og digitalisering. På Bedst på Nettets hjemmeside kan du læse om det fulde program http://www.bedstpaanettet.dk/tilmelding-2009/prisuddeling-2009) og tilmelding http://www.bedstpaanettet.dk/tilmelding-2009).

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner