Fokus på it på de offentlige arbejdspladser

Regeringen, KL og Danske Regioner tog med aftalen sidste år om indførelsen af en obligatorisk åben standard for it-tilgængeligheden af offentlige hjemmesider fra 1. januar 2008 et afgørende skridt i retning af at sikre særligt borgere med handicap adgang til de offentlige hjemmesider

18. december 2008

Videnskabsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Velfærdsministeriet tager nu et skridt mere og sætter fokus på it-tilgængeligheden af de it-baserede arbejdsværktøjer på de offentlige arbejdspladser med formuleringen af en fælles strategi.

- It er helt uundværligt på mange arbejdspladser i Danmark. Derfor er det utrolig vigtigt, at de digitale arbejdsredskaber er tilgængelige for alle. Offentlige arbejdspladser skal være i front, så vi ikke udelukker specifikke arbejdsgrupper fra at opnå eller fastholde ansættelse, siger videnskabsminister Helge Sander.

It-baserede arbejdsværktøjer på de offentlige arbejdspladser omfatter eksempelvis kontorprogrammer, løn- og økonomisystemer og ESDH-systemer. Ved at tage hensyn til it-tilgængelighed, eksempelvis ved indkøb, tilkøb og udvikling af it-systemer sikres det, at flere forskellige borgere kan få adgang til arbejdsmarkedet, herunder også personer med handicap. Tilgængelige it-løsninger har også den gevinst, at de kan gavne en meget bredere medarbejdergruppe. Eksempelvis kan en tilgængelig it-løsning betyde færre klik med musen og dermed potentielt mindske risikoen for musearm, ligesom mindre erfarne it-brugere kan have glæde af at kunne tilpasse et it-værktøj til deres behov.

På videnskabsministerens foranledning har en arbejdsgruppe bestående af IT- og Telestyrelsen, Personalestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Velfærdsministeriet kortlagt en række nationale og internationale forhold af betydning for tilgængeligheden af it-baserede arbejdsværktøjer i det offentlige.

Kortlægningen danner afsættet for den fælles strategi som Videnskabsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Velfærdsministeriet nu har formuleret med henblik på at øge opmærksomheden på tilgængeligheden af de it-baserede arbejdsværktøjer på de offentlige arbejdspladser.

Strategien indeholder blandt andet konkrete initiativer, der omfatter en målrettet informationsindsats, udarbejdelsen af en skabelon for en it-tilgængelighedspolitik for offentlige myndigheder og en opdatering og relancering af Udbudsværktøjskassen, som offentlige myndigheder kan inddrage i forbindelse med udbud, udvikling og indkøb af tilgængelige it-løsninger.

Strategien og arbejdsgruppens kortlægning offentliggøres i dag på
http://www.itst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2008/fokus-pa-it-pa-de-offentlige-arbejdspladser

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner