Idékonkurrence om innovativ brug af offentlige data.

Under overskriften Offentlige Data I Spil lancerer videnskabsminister Helge Sander en digital idékonkurrence. Iværksættere, studerende, virksomheder og borgere inviteres til at præsentere deres idéer til innovative digitale tjenester baseret på of-fentlige data. De bedste projektidéer vil få hel eller delvis finansiering til realisering af projektet. Konkurrencen er en del af et større initiativ, som skal gøre det nemmere at få adgang til at anvende offentlige data i digitale tjenester.

Danmark er et samfund af it-forbrugere, og efterspørgslen efter digitale løsninger er høj. For fortsat at styrke den digitale udvikling, skal Danmark også være et it-skabersamfund, hvor der hele tiden udvikles nye digitale produkter og tjenester. Offentlige data kan udgøre et centralt råstof i disse fremtidens digitale innovationer, og idékonkurrencen skal være med til at sætte fokus på mulighederne. Gode betingelser for digital innovation - Vi skal skabe gode betingelser for udvikling og innovation og hele tiden være opmærksomme på nye digitale potentialer. Den danske offentlige sektor har store mængder data, som ikke berører privatlivets fred, og dem vil vi prøve at få i spil som råstof for digital innovation. Derfor inviterer jeg alle, som har gode idéer til digitale tjenester, til at deltage i idékonkurrencen, siger videnskabsminister Helge Sander. Konkurrencen indledes med en åben idéfase på den sociale platform for digitalise-ring www.digitalisér.dk. Alle kan publicere korte beskrivelser af deres projekti-déer, og andre kan kommentere og afgive deres ”rating” på de publicerede idéer. Idéfasen fokuserer på udvikling og innovation med det formål at få udviklet gode idéer og at inspirere så mange som muligt. Efter idéfasen skal idéerne beskrives mere i detaljer i en egentlig projektansøgning, og her kan deltagerne hver især arbejde med deres idé, uden at andre deltagere eller nysgerrige kan kigge dem over skulderen. Dommerpanelet vil bedømme projekterne på baggrund af et sæt kriterier, som i høj grad lægger vægt på nytteværdi og innovation. Støtte til realisering af vinderidéerne Dommerpanelet udvælger vinderne, som afsløres i en vinderceremoni på konferencen Offentlige Data I Spil torsdag den 4. februar 2010, hvor videnskabsministeren overrækker præmier i form af projektstøttemidler. Konferencen vil blandt andet fokusere på de muligheder for innovation, der ligger i frigivelse af offentlige data. Helge Sander er spændt på at se de indsendte idéer: - Idékonkurrencen er skudt i gang, og jeg glæder mig til at se de forskellige forslag til digitale tjenester. Konkurrencen er et af de første initiativer under overskriften Offentlige Data I Spil, som skal gøre det nemmere at få adgang til at anvende offentlige data, og vi vil bruge erfaringerne herfra til at arbejde videre med området, siger Helge Sander. Idékonkurrencen foregår på www.digitaliser.dk. Her kan man finde en vejledning til deltagere, konkurrenceregler og bedømmelseskriterier. Digitaliser.dk rummer også et helt nyt katalog over offentlige data.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner

Dokumenter og links