Ingen konkurrence på at sende sms mellem mobilselskaber

Konkurrencen fungerer ikke godt nok, når mobilselskaberne sender sms’er til hinanden. For at kompensere for dette konkurrenceproblem lægger IT- og Telestyrelsen op til regulering af området.

IT- og Telestyrelsen har undersøgt den del af telemarkedet, som vedrører sms-trafik mellem mobilselskaberne. Undersøgelsen har vist, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence. Derfor er IT- og Telestyrelsen nu klar til at træffe en afgørelse, som skal regulere mobilselskabernes adfærd på markedet. 

- Det er vores vurdering, at der er behov for at regulere området. Den manglende konkurrence giver for høje engrospriser, der begrænser udviklingen af nye og innovative tjenester, som kan leveres via sms. En regulering af dette område vil derfor være til gavn for forbrugerne, siger vicedirektør i IT- og Telestyrelsen Finn Petersen. 

Konkurrenceproblemerne opstår først og fremmest, fordi det kun er det mobilselskab, som en forbruger er kunde hos, der kan aflevere sms’er til kunden. Hvert mobilselskab har således reelt monopol på at aflevere sms’er til egne kunder. 

Med IT- og Telestyrelsens afgørelse vil mobilselskabernes indbyrdes priser bl.a. blive reguleret. Lavere priser for at sende sms mellem selskaber kan føre til lavere priser for forbrugerne. 

IT- og Telestyrelsen har i dag sendt et udkast til afgørelse i høring. Alle selskaberne har frem til den 16. august 2010 mulighed for at kommentere på styrelsens udkast til afgørelse. Styrelsen vil herefter træffe endelig afgørelse på markedet. Udkastet lægger op til, at engrosprisen maksimalt må være 16 øre pr. sms mod ca. 20 øre i dag. 

Udkastet til afgørelse findes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk under emnet Tele- & internetregulering. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til vicedirektør Finn Petersen, telefon 35 45 01 10 eller kontorchef Helle Bøjen Larsen, telefon 35 45 02 83. Spørgsmål kan også fremsendes pr. e-mail til mk@itst.dk.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.