International formandspost til Danmark

Direktøren for IT- og Telestyrelsen under Videnskabsministeriet er valgt som ny formand for OECD’s komité for IKT-politik.

OECD’s Information, Computer and Communications Policy Committee (ICCP) valgte ny formand på sit seneste møde. Ny formand bliver direktør Jørgen Abild Andersen, IT- og Telestyrelsen, som ved årsskiftet afløser generaldirektør Richard Simpson fra det canadiske industriministerium på denne centrale formandspost inden for det internationale IKT-samarbejde. ICCP udvikler politikker til understøttelse af bedst mulig udnyttelse af informationssamfundet. Komiteen foretager analyser af udviklingen inden for IKT-området og analyserer udviklingens indflydelse på sociale og økonomiske forhold. Målet er at give OECD-landene et oplyst grundlag, når de udformer politikker for IKT-området. Valget af en dansker som formand for ICCP må betragtes som en stor anerkendelse af det arbejde, som Videnskabsministeriet gennem årene har udført på IKT-området, og de resultater, Danmark derigennem har opnået – resultater, som placerer Danmark helt i toppen eller blandt de allerbedste lande i de internationale benchmark-sammenligninger, som blandt andet OECD gennemfører. - Innovation, vækst og øget velfærd er i høj grad afhængig af fortsat digital udvikling i samfundet. Det forudsætter intelligent og stærkt øget brug af informations- og kommunikationsteknologien. Succes på det område vil kunne få afgørende betydning for den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i alle OECD-lande. Så jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet, siger Jørgen Abild Andersen. Som direktør for Telestyrelsen fra 1991 og IT- og Telestyrelsen fra 2002 har Jørgen Abild Andersen spillet en nøglerolle i policyudviklingen på IKT-området i Danmark. I øjeblikket omfatter dette et stort fokus på blandt andet privacy, online sikkerhed, e-business, digital forvaltning, IKT-kompetencer, grøn IKT, digital signatur og bredbånd. Et af resultaterne af arbejdet er etableringen af en åben e-handelsinfrastruktur, som har høstet international ros, og som nu anvendes som model for udviklingen af en lignende infrastruktur i flere europæiske lande. Jørgen Abild Andersen, der er cand. jur. fra Københavns Universitet i 1975, har i løbet af sin karriere, der startede i Ministeriet for offentlige arbejder, blandt andet arbejdet som ministersekretær (1978-81). Han har senere (1984-91) været afdelingschef i Generaldirektoratet for P&T, og i 1991 blev han den første direktør for den daværende Telestyrelse. Siden 2004 har Jørgen Abild Andersen været formand for Teleforum. Det er ikke første gang, Jørgen Abild Andersen besidder en international formandspost. Fra 2003 til 2004 var han formand for Europa-Kommissionens “Radio Spectrum Policy Group”. I 2005 var Jørgen Abild Andersen formand for Europa-Kommissionens “European Regulators Group” (ERG), og i samme periode var han ydermere formand for de europæiske teleregulatorers uformelle samarbejdsorganisation, IRG. Siden 2006 har han desuden repræsenteret Danmark i Europa-Kommissionens ”i2010 High Level Group”. I maj 2009 stod Jørgen Abild Andersen i spidsen for OECD’s “High Level Conference on ICTs, the Environment and Climate Change” i Helsingør. Dette arrangement blev af såvel OECD som af de deltagende lande betragtet som en stor succes med 61 talere og 230 deltagere fra 26 lande. Året før var han leder af den danske delegation til OECD’s ministerkonference for den digitale økonomi, som fandt sted i Seoul i juni 2008.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner