International konference om fremtidens internet

EU-kommissær Viviane Reding til København for at deltage i international konference om netneutralitet

Fremtidens internet er til debat, når EU-Kommissær Viviane Reding og formanden for den amerikanske telemyndighed, Federal Communications Commission, Kevin J. Martin er blandt talerne til Videnskabsministeriets konference om ”netneutralitet”.

Debatten, der har raset i USA i mange år, handler om hvordan internettets informationer fremover skal kunne nås. Senest er det endda blevet en del af den amerikanske præsidentvalgkamp.

Indtil videre har emnet dog kun været berørt ganske lidt i Europa. Med konferencen tirsdag den 30. september vil Videnskabsministeriet være med til at starte debatten, som dybest set er et spørgsmål om, hvorvidt internettet bør reguleres eller ej. Det er en debat, hvor store interesser er på spil – ikke mindst for teleudbydere, leverandører af indhold og forbrugere.

- Det er afgørende for Danmarks udvikling som videnbaseret økonomi, at vi har en digital infrastruktur i verdensklasse, som borgere og virksomheder kan få adgang til - og ikke mindst - drage nytte af. Dette hensyn skal naturligvis balanceres med mulighederne for at skabe innovation og nye forretningsmuligheder, udtaler videnskabsminister Helge Sander, som skal åbne konferencen.

- Det er afgørende for Danmarks udvikling som videnbaseret økonomi, at vi har en digital infrastruktur i verdensklasse, som borgere og virksomheder kan få adgang til - og ikke mindst - drage nytte af. Dette hensyn skal naturligvis balanceres med mulighederne for at skabe innovation og nye forretningsmuligheder, siger videnskabsminister Helge Sander, som skal åbne konferencen.

- Mit udgangspunkt er, at regulering kun kommer på tale, hvis der viser sig reelle problemer, som markedet og branchen ikke selv formår at løse. Men det afgørende for mig er, at forbrugerne har rimelige og gennemskuelige vilkår, præcis som på roamingmarkedet for mobiltelefoni. Det er min indgang til debatten, siger ministeren.

På konferencen vil der være oplæg fra en række internationale anerkendte eksperter på området fra både USA og Europa, herunder repræsentanter fra politikere, myndigheder, erhvervslivet, forbrugersiden og den akademiske verden.

Konferencen holdes i Industriens Hus i København tirsdag den 30. september 2008 under overskriften ”Network Neutrality – Implications for Innovation and Business Online”. Videnskabsministeriet arrangerer konferencen i samarbejde med ITEK/Dansk Industri, IT-Branchen samt Telekommunikationsindustrien i Danmark.

Yderligere oplysninger om konferencen kan findes på www.netneutrality.dk

IT- og Telestyrelsens direktør, Jørgen Abild Andersen, kan kontaktes via pressemedarbejder Adam Hvidt, telefon 3545 0357, e-mail ahv@itst.dk

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner