Internettets fremtid til diskussion

Mere end 200 personer har tilmeldt sig Videnskabsministeriets konference om internettets fremtid.

Konferencen stiller skarpt på de mange muligheder og udfordringer, som internettet stiller os over for i dag og i fremtiden. Formålet er at skabe et debatforum, hvor civilsamfund, forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder og virksomheder kan mødes og drøfte forskellige aspekter af internettets udvikling med særlig relevans for problemstillinger i Danmark. Konferencen åbnes af departementschef i Videnskabsministeriet, Uffe Toudal Pedersen. Af øvrige hovedtalere kan nævnes Wolfgang Kleinwächter, særlig rådgiver for IGF’s formand samt gæsteforelæser ved Aarhus Universitet, og Tom Togsverd, Direktør for DI/ITEK. Konferencen giver deltagerne mulighed for at deltage i fire forskellige workshops om henholdsvis visioner for fremtidens ophavsret på internettet, privatliv på internettet, grøn it og it-sikkerhed. I workshoppen om visioner for fremtidens ophavsret på internettet, får deltagerne mulighed for at udveksle meninger og synspunkter med et panel bestående af blandt andre Martin Gormsen, vicedirektør i KODA, Morten Remmer, digital chef hos Metronome, og Rick Falkvinge, formand for det svenske Piratparti. Workshoppen om privatlivet fred vil blandt andet byde på oplæg fra Linda Nielsen, Formand for It-sikkerhedskomitéen, og Søren Duus Østergård, Senior eGovernment Advisor, IBM. På workshoppen om grøn it vil Anders Hjort Jensen, Elsparefonden, og Bernhard Brackhahn, Rambøll, gøre rede for, hvorledes internet- og kommunikationsteknologi kan bidrage til at imødegå klimaforandringer. Workshoppen om it-sikkerhed fokuserer på mulighederne for at bevare et tilgængeligt, sikkert og robust internet og omfatter blandt andet oplæg fra Peter Brock Madsen, partner i Deloitte, og Poul Thorlacius-Ussing fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Konferencen afholdes onsdag den 7. oktober 2009, kl. 13.00 - 16.30 i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København K. Du kan læse mere om arrangementet på internetadressen: www.itst.dk/internettetsfremtid.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner

Dokumenter og links