It-sikkerhedskomitéen i ”privacy streetfight”

Er det i orden at afgive fingeraftryk for at komme på diskotek? Er det et problem, at biblioteksbøger mærkes med RFID-chips? Kan overvågning på sociale netværkssteder gå ud over privatlivet?

Med disse spørgsmål er der lagt op til en engageret debat, når It-sikkerhedskomitéen er vært for debatdagen ”Privatliv i informationssamfundet”. Videnskabsminister Helge Sander åbner debatdagen, og herefter vil medlemmerne af It-sikkerhedskomitéen brydes på holdninger. Deltagerne diskuterer løsninger på dagen, som er åben for alle interesserede. Også Folketingets it-politiske ordførere er inviteret til en afsluttende paneldebat. Formålet med arrangementet er at skabe plads for en mangesidet debat om udfordringer og løsninger, når det gælder vores privatliv i informationssamfundet. - Jeg er rigtig glad for, at It-sikkerhedskomitéen tager handsken op og giver mulighed for, at vi kan debattere disse emner, som på forskellig vis har betydning for de fleste af os, siger videnskabsminister Helge Sander. Ministeren tog i 2008 initiativ til at etablere It-sikkerhedskomitéen for at understøtte en bred dialog om informationssikkerhed. Dagens hovedtemaer er: Biometri i nattelivet, RFID-mærkning af biblioteksbøger, sociale netværkstjenester og internettet glemmer aldrig. It-sikkerhedskomitéens formand, prof. dr. jur. Linda Nielsen, mener, at debatdagen giver mulighed for en tiltrængt nuanceret debat: - Vi har netop valgt den varierede debatform for at få alle holdninger om privatlivets fred på bordet, og vi vil pege på løsningsmuligheder for at tackle udfordringerne konstruktivt. En nuanceret debat betyder, at vi skal turde spørge, hvordan vi balancerer privatlivets fred på nettet over for andre vigtige hensyn, for eksempel til ytringsfrihed. Debatdagen foregår tirsdag den 27. oktober 2009 kl. 9-15 i København i Eigtveds Pakhus. Det er muligt at tilmelde sig frem til den 15. oktober.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner