Lær mere om borger.dk på borgerservicecentre og biblioteker landet over

Næste uge – uge 43 – er borger.dk-uge på borgerservicecentre og biblioteker over hele landet.

I landets borgerservicecentre er der fra onsdag den 19. oktober og en uge frem særligt fokus på de digitale muligheder på borger.dk. Personalet på bibliotekerne og i borgerservicecentrene er klar til at hjælpe dig i gang med at betjene dig selv på nettet og bruge borger.dk, så du selv kan finde information om alt fra barsel og bolig til pas og pension. Har du brug for at skrive dit barn op til børnehave eller anmelde en flytning, kan det klares i samme omgang. Eller du kan tjekke dine skatte- og boligoplysninger på 'Min Side', en personlig side, som alle danskere har på www.borger.dk. Det er tredje år i træk, at borger.dk-ugen afholdes over hele landet. Bibliotekerne er ambassadører for borger.dk som led i en samarbejdsaftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og IT- og Telestyrelsen. Det betyder blandt andet, at personalet er blevet uddannet til at hjælpe med borger.dk. Derfor kan du altid få hjælp med borger.dk på biblioteket, men i næste uge gør biblioteket altså noget ekstra for at fortælle om portalen. På borgerserviceområdet findes der et landsdækkende netværk af ’Digital Piloter’, som har til formål at udbrede de digitale muligheder til borgerne. Netværket er en del af et samarbejde mellem KL, Borgerservice Danmark og IT- og Telestyrelsen. Fakta om borger.dk Borger.dk er en fællesoffentlig internetportal, der fungerer som borgernes samlede digitale indgang til det offentlige. Portalen er en nem indgang til offentlig information og digital selvbetjening. Hvad kan jeg på borger.dk? I dag findes der ca. 600 digitale selvbetjeningsløsninger på borger.dk. Eksempelvis kan du skrive dit barn op til daginstitution, anmelde en flytning, søge om børnebidrag, udfylde din selvangivelse og meget mere. På borger.dk kan du også finde informationer om kommune og stat. For eksempel kan du se, hvilke daginstitutioner, skoler, ældrecentre, postkontorer eller skattecentre, der ligger i dit lokalområde. Borger.dk – et fællesoffentligt projekt Borger.dk er et fællesoffentligt projekt, hvor en lang række myndigheder leverer indholdet. Fordelen for borgerne er, at de altid har et sted, hvor alle indgange til såvel kommune, stat som region er samlet. Bibliotekerne og borgerservicecentrene fungerer som ambassadører for borger.dk. Hvad nu, hvis jeg ikke har adgang til internettet? På biblioteker og borgerservicecentre rundt om i landet er personalet klar til at hjælpe dig i gang med borger.dk. Her kan du også låne en pc, hvis du ikke selv har adgang til internettet. Du kan også ringe til en medarbejder i borger.dk's kontaktcenter, hvis du har spørgsmål om det offentlige eller om borger.dk. Nummeret er 1881, og kontaktcenteret har åbent fra kl. 9 til 16 på hverdage.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner