Læring med på mobiltelefonen

IT- og Telestyrelsen støtter fem nye projekter, der øger anvendelsen og udbredelsen af e-læring på mobiltelefonen blandt brede målgrupper i en uformel læringskontekst

De fleste befolkningsgrupper i Danmark bruger en mobiltelefon. Mobiltelefonen er samtidig kendetegnet ved, at man altid har den med sig, både i private og arbejdsmæssige sammenhænge. Mobiltelefonen rummer gode muligheder for fleksibel kompetenceudvikling til store grupper af borgere. Borgeren kan gennemføre korte e-læringsforløb om aktuelle og relevante emner via mobiltelefonen, når der er tid, og når interesse og behov opstår. Under støttepuljen til udvikling af e-læring til mobiltelefoner, har IT- og Telestyrelsen tildelt støtte til fem e-læringsprojekter: De fem projekter er: 1. Mobilt matematik-læringsbibliotek til alle børn i skolealderen ved Min-goville A/S. 2. Med kulturarven i hånden – mobil e-læring for skoleelever ved Releaze A/S. 3. Kultur og Natur i bevægelse – lær med mobiltelefonen ved Gribskov Kommune. 4. Ung Trafiksikkerhed i Mobil E-læring (U-TIME) ved Foreningen Unge Trafikdræbte og Dansk Oplysningsforbund (DOF) Lillebælt. 5. MobiSticks: Uformel mobil læring i hverdagen og på arbejde ved Viden-center for Integration i Vejle Kommune

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner