Lavere engrospris for at ringe til mobiltelefoner i 2010

Reguleringen af de engrospriser, som de fire store mobilselskaber må tage af andre teleselskaber, skal styrke konkurrencen – og dermed skaffe lavere slutbruger-priser til forbrugerne.

IT- og Telestyrelsen sænker den maksimale pris, som teleselskaber skal betale til TDC, Telenor, Telia og Hi3G for opkald til disse selskabers mobilkunder i 2010. TDC, Telenor og Telia må pr. 1. maj 2010 maksimalt opkræve 44 øre pr. minut af andre teleselskaber, hvilket er et fald på 10 øre pr. minut. Idet Hi3G senere end de andre selskaber er overgået til at blive prisreguleret, må Hi3G pr. 1. maj 2010 maksimalt opkræve 51 øre pr. minut af andre selskaber, hvilket er et fald på 23 øre pr. minut. I 2011 vil Hi3G’s priser dog være de samme som priserne for de øvrige selskaber. Engrospriserne for opkald til mobiltelefoner i 2010 for TDC, Telenor, Telia og Hi3G fastlægges i en prisafgørelse, som IT- og Telestyrelsen træffer i dag. IT- og Telestyrelsens regulering af engrosprisen har til hensigt at styrke konkurrencen mellem mobilselskaber og derved sænke slutbrugerprisen for mobilkunder. - Med prisafgørelsen for 2010 er engrospriserne mere end halveret siden 2006, hvor IT- og Telestyrelsen første gang regulerede engrosprisen for opkald til mobiltelefonnumre. Reguleringen af dette område har derfor stor betydning for selskabernes mulighed for at konkurrere og dermed sænke priserne for mobilkunderne, oplyser vicedirektør Finn Petersen. Endvidere muliggør lavere engrospriser, at fastnetselskaberne kan nedsætte deres slutbrugerpriser på opkald til mobiltelefoner. Udviklingen i engrospriserne fremgår af vedlagte oversigt.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner

Dokumenter og links