Lokal vinder af Bedst på Nettet 2009

Vinderne af årets Bedst på Nettet er netop blevet offentliggjort, og en af dem har til huse i netop jeres lokalområde.

Bedst på Nettet har siden 2001 hvert år har kåret de bedste, offentlige hjemmesider. Vinderne for 2009 er: • Kategorien Statslig forvaltning: Erhvervs- og Byggestyrelsen (www.ebst.dk) • Kategorien Kommunal og Regional forvaltning: Gentofte Kommune (www.gentofte.dk) • Kategorien Uddannelses- og forskningsinstitutioner: Ingeniørhøjskolen i Århus (www.iha.dk) • Kategorien Portaler: www.arbejdsmiljoviden.dk (Videncenter for Arbejdsmiljø) • Kategorien Kulturinstitutioner: Stevns Bibliotekerne (www.bibliotek.stevns.dk) • Kategorien Sundhedsinstitutioner: Hillerød Hospital (www.hillerodhospital.dk) • Kategorien Øvrige myndigheder og institutioner: ATP (www.atp.dk) Videnskabsminister Helge Sander overrakte i dag priserne til de stolte vindere. De mennesker, der til daglig arbejder med hjemmesider i f.eks. kommuner, på gymnasier, hospitaler og biblioteker, blev hyldet foran deres kolleger og ledere til Bedst på Nettets prisuddeling, der foregik på IT-universitetet i København. Vinderne er fundet gennem en grundig proces, der blev igangsat allerede i sommeren 2009. For det første er hjemmesiderne blevet kigget efter ud fra et sæt af kriterier for god kommunikation på nettet. For det andet er brugerne blevet bedt om deres mening, og for det tredje har institutionerne besvaret spørgsmål om deres strategiske arbejde med digital selvbetjening og kommunikation. Vinderne er blevet udvalgt blandt topscorerne i undersøgelsen af et dommerpanel nedsat af Helge Sander. Dommerpanelets begrundelser for de valgte vindere kan findes på: www.bedstpaanettet.dk.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.