Mobilt bredbånd i kraftig vækst

Mobilt bredbånd bliver stadig mere populært, og på bare et år er antallet af mobile bredbåndsforbindelser i Danmark blevet fordoblet. Denne og andre udviklingstendenser fremgår af den netop offentliggjorte telestatistik.

Ved udgangen af juni 2009 havde 419.000 danskere en mobil bredbåndsforbindelse til deres computer, hvilket er en fordobling på et år. Samtidig er datatrafikken fra disse abonnementer vokset endnu kraftigere fra 1,3 milliarder MB i første halvår af 2008 til 3,5 milliarder MB i første halvår af 2009. Det svarer til en vækst på lidt over 160 procent på et år. Derudover har 876.000 danskere anvendt deres mobiltelefon til internettjenester. - Den markante vækst i antallet af abonnementer til mobilt bredbånd viser, at danskerne i høj grad udnytter de muligheder, som de nye teknologier giver, siger direktør i IT- og Telestyrelsen, Jørgen Abild Andersen. Bredbåndsforbindelserne bliver fortsat hurtigere, hvilket blandt andet skyldes teleselskabernes løbende opgradering af hastighederne. Andelen af abonnementer med downstreamhastigheder på mindst 10 Mbit/s er næsten tredoblet fra 10 procent i første halvår 2008 til 27 procent i første halvår 2009. Ved udgangen af første halvår 2009 var der således over en halv million bredbåndsabonnementer med en hastighed over 10 Mbit/s i Danmark. Samtidig er andelen af bredbåndsabonnementer med en downstreamhastighed på under 4 Mbit/s i samme periode halveret fra 45 procent til lidt over 23 procent. Disse og andre udviklingstendenser på det danske telemarked er beskrevet i IT- og Telestyrelsens publikation Telestatistik - første halvår 2009 , som styrelsen i dag offentliggør på www.itst.dk.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Dokumenter og links