Ny håndbog baner vej for Open Source i det offentlige


IT- og Telestyrelsen lancerer en håndbog om Open Source for offentlige myndigheder. Håndbogen om Open Source stiller skarpt på de juridiske aspekter af open source og har til formål at komme eventuel usikkerhed eller tvivl til livs

Gør det nemt at komme i gang

Martin Høegh Mortensen, Videnscenter for Software, udtaler:

”Vores arbejdet har vist, at Open Source egentlig ikke adskiller sig nævneværdigt fra anden software. Dér hvor der er forskelle, har vi forklaret, hvad forskellen handler om. Håndbogen er et praktisk redskab, som kan hjælpe eksempelvis en kommune med at skyde genvej til at komme i gang.”

Håndbogen er skrevet af Videnscenter for Software i samarbejde med dr. jur. Mads Bryde Andersen fra Københavns Universitet. Det er bl.a. sket på baggrund af henvendelser fra nogle af de myndigheder, som Videnscenter for Software er i berøring med:

”Vi oplever, at mange it-chefer kan se fidusen i open source. Men nogle holder sig tilbage. De har måske spurgt sig selv: Er Open Source-licenser juridisk kompatible med dansk lov? Og her hjælper vi dem. Vi siger: Det er bare at gå i gang. Der er ingen problemer i Open Source.”, slutter Martin Høegh Mortensen.
Gode råd og svar på juridiske spørgsmål

Håndbogen rummer blandt andet:

• Gode råd om den praktiske anvendelse af Open Source-licenser, og hvad man skal forholde sig til ved nyanskaffelser.
• En præsentation af de juridiske spørgsmål, der kan opstå omkring softwarelicenser.
• En gennemgang af de mest almindelige Open Source-licenser. Her kan man bl.a. blive klogere på GPL-licensen og konceptet ”copyleft”.

Videnscenter for Software blev etableret i 2006 og står bl.a. bag Softwarebørsen, der er et forum for softwareudveksling i det offentlige.
Offentlig infrastruktur baseret på Open Source

IT- og Telestyrelsen bidrager selv med Open Source. Styrelsen har udviklet NemHandel, som er en teknologi virksomheder blandt andet kan bruge til at sende fakturaer elektronisk. NemHandel er udviklet som Open Source, hvilket betyder, at alle softwareudviklere frit kan indbygge Nemhandel i deres egen software. Kontorchef i Kontor for It-infrastruktur og Implementering, Christian Lanng, fortæller:

”Alle NemHandel-komponenterne ligger frit tilgængelige på Softwarebørsen, og mange it-leverandører har allerede været inde at hente komponenterne og bygger dem nu ind i deres egne kommercielle it-produkter, hvilket styrker udbredelsen af NemHandel. NemHandel er et godt eksempel på, at vi fra det offentliges side satser på en infrastruktur baseret på Open Source.”

Læs eller download håndbogen om Open Source (pdf).
http://www.itst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2008/resolveuid/08f3c58008d57bb79732172a3752870f

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner