Ny online-auktion over frekvenstilladelse

IT- og Telestyrelsen afholder den 6. december mellem kl. 10 og 14 auktion over en tilladelse i 450-470 MHz-frekvensbåndet. Frekvensauktion afvikles som en web-baseret auktion hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner med brug af auktionshusets sædvanlige internetbaserede auktionssystem.

Der udbydes én tilladelse i auktionen, og der er hverken fastsat særlige krav i tilladelsen om udbudt teknologi, tjenester eller dækningskrav. Derfor har IT- og Telestyrelsen valgt et meget enkelt, nemt og velafprøvet auktionsssystem, så frekvenstilladelsen kan blive tildelt på en hurtig og effektiv måde til det selskab, som vurderer at kunne få størst nytte og indtjening af at erhverve tilladelsen.

Tilladelsen træder i kraft den 1. januar 2011 og udløber den 23. januar 2022.

Frekvenserne er blandt andet velegnede til udbud af trådløst bredbånd, dog med begrænset kapacitet (begrænsede hastigheder) på grund af den begrænsede frekvensmængde, der er til rådighed.

Tilmelding til auktionen kan indgives til IT- og Telestyrelsen den 29. november 2010.

Hele auktionsmaterialet kan findes via dette link: http://www.itst.dk/frekvenser-og-udstyr/auktioner-og-udbud/aktuelle-auktioner-og-udbud/450-mhz-auktion.

Selve auktionen kan findes på Bruun Rasmussen hjemmeside via dette link.

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til: 

Vicedirektør Finn Petersen, telefon 35 45 01 13, e-mail: fpt@itst.dk eller kontorchef Jakob Juul, telefon 72 31 94 35, e-mail: jju@itst.dk

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner