Nye frekvensauktioner i oktober 2010

IT- og Telestyrelsen har i dag offentliggjort datoerne for afholdelse af auktioner over frekvenser i 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene samt materialet om selve afholdelsen af auktionerne. Auktionerne afholdes efter planen henholdsvis den 20. og 25. oktober 2010 og vil blive afholdt som online auktioner.

Frekvenserne i 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndet er velegnede til 2G (GSM-telefoni) og 3G-teknologier samt LTE (4G). Frekvenstilladelserne kan således bruges til mobilt bredbånd, som er i kraftig vækst.

De mobilselskaber, som allerede har tilladelser i 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene, er på baggrund af konkurrencemæssige omstændigheder udelukket fra deltagelse i auktionerne. Det er: TDC, Telenor og Telia.

Der vil ved auktionerne blive udbudt én landsdækkende tilladelse på 2 x 5 MHz i 900 MHz-frekvensbåndet og én landsdækkende tilladelse på 2 x 10 MHz i 1800 MHz-frekvensbåndet.

Minimumsbudsummen for auktionerne er henholdsvis 8 mio. kr. for 900 MHz-tilladelsen og 4 mio. kr. for 1800 MHz-tilladelsen. Tilladelserne udstedes til den højstbydende deltager i hver af de to auktioner.

Tilmelding til auktionerne kan indgives til IT- og Telestyrelsen den 29. september 2010.


Hele auktionsmaterialet kan findes via nedenstående link.

http://www.itst.dk/frekvenser-og-udstyr/auktioner-og-udbud/aktuelle-auktioner-og-udbud/900-og-1800-mhz-auktion

Yderligere information kan fås ved henvendelse til: 

Vicedirektør Finn Petersen, telefon 35 45 01 13, e-mail: fpt@itst.dk
Kontorchef Jakob Juul, telefon 72 31 94 35, e-mail: jju@itst.dk

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.