Offentliggørelse af Højhastighedskomiteens rapport - Invitation til pressemøde

På torsdag d. 14. januar kl.10.30 afholder Højhastighedskomiteen pressemøde.

På pressemødet fremlægger komiteen sin rapport ”Danmark som Højhastighedssamfund” med anbefalinger til regeringen om, hvor der bør sættes ind i forhold til at gøre Danmark til et Højhastighedssamfund. Højhastighedskomiteens arbejde har taget udgangspunkt i, at Danmark står over for nogle meget store udfordringer – ”brændende platforme” – i forhold til at: • sikre konkurrenceevne og økonomisk vækst • sikre velfærd ved effektivitet og kvalitet i den offentlige service • sikre demokrati, kultur og deltagelse for alle danskere • sikre, at Danmark er rustet til klima- og miljøudfordringen Komiteens anbefalinger omfatter bl.a.: • Digitalisering af den offentlige sektor • Den offentlige sektor som platform for innovation • Cloud computing • Informations- og it-kompetencer • Miljø, klima og grøn it • Forskning og udvikling på it-området • Bredbåndsinfrastruktur i Danmark Videnskabsminister Helge Sander og formand for komiteen Erik Bonnerup er værter for mødet. Program for pressemødet: Kl. 10.30: Ministeren åbner pressemødet Kl. 10.40: Formand for Højhastighedskomiteen, Erik Bonnerup, præsenterer komiteens arbejde Kl. 11.00: Der er åbent for spørgsmål fra journalisterne til komiteens medlemmer Kl. 11.30: Pressemødet slutter Hvor og hvornår? Pressemødet afholdes i Videnskabsministeriets lokaler i Bredgade 43, København, torsdag den 14. januar kl.10:30 – 11:30. Kort baggrund Højhastighedskomiteen blev nedsat i foråret 2009 og består af 15 medlemmer, som er personligt udpegede af ministeren. Medlemmerne kommer fra teleerhvervet, it-erhvervet, den offentlige sektor, uddannelsesområdet og forskningsverdenen. Læs mere om Højhastighedskomiteen: http://højhastighedskomiteen.dk. Her vil man også efter pressemødet kunne finde rapporten samt videoer med de enkelte medlemmer af komiteen.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.