Pressemeddelelse: Bedst på Nettet skal sikre nytteværdien af de offentlige hjemmesider

IT- og Telestyrelsen lancerer nyt koncept for Bedst på Nettet. Nye måletilgange og et mere forretningsorienteret fokus skal gøre Bedst på Nettet mere tidssvarende og sikre nytteværdi og relevans i det offentliges webløsninger. Bedst på Nettet, der måler kvaliteten af offentlige hjemmesider, har været gennemført siden 2001.

- Det er afgørende, at det offentlige leverer de bedst mulige digitale services både nu og i fremtiden. Hvad enten det drejer sig om at sikre sit barn en plads i vuggestuen, finde sine sundhedsinformationer via borger.dk eller afgive oplysninger til Skat, så er der store gevinster for alle ved, at det foregår på nettet. Men det forudsætter, at de offentlige myndigheder har fokus på effekt og nytteværdi, siger videnskabsminister Helge Sander. Det offentliges webløsninger har i dag et modenhedsniveau, der kræver andre kvalitetsmål end tidligere. Mange hjemmesider har i dag den basale funktionalitet på plads, medens der stadig er store udfordringer inden for områder som nytteværdi og relevans for brugerne. Fra tidligere overvejende at have koncentreret sig om en hjemmesides design, struktur og tilgængelighed tager Bedst på Nettet nu skridt i retning af at se på effekten og nytteværdien af det offentliges hjemmesider. Med det nye koncept fokuserer vi i højere grad på, hvordan digitale services kan effektivisere den digitale borgerbetjening og flytte ressourcer fra administration til mere borgernær service. I 2009 bliver deltagerne vurderet ud fra en brugervurdering, en selvevaluering og et screeningsgrundlag. Brugervurderingen skal fungere som indikator for, om der er en basal tilfredshed med de udbudte webløsninger og selvevalueringen lægger op til, at den enkelte offentlige myndighed via en række spørgsmål bliver i stand til at evaluere sine egne webløsninger. Det nye koncept vil blive indført over en to-tre årig periode, så de offentlige institutioner har tid til at omstille sig til de nye vilkår. Cirka 700 offentlige institutioner er udtrukket til at deltage i Bedst på Nettet. De nominerede offentlige hjemmesider offentliggøres den 3. november 2009. Yderligere information om Bedst på Nettet på www.bedstpaanettet.dk

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.