Pressemeddelelse: Fortsat høj vækst i danskernes brug af mobilt bredbånd

Danskerne fortsætter med at tage det mobile bredbånd til sig i stort omfang

11. maj 2008

Ved årsskiftet havde 302.000 danskere en mobil bredbåndsforbindelse til deres computer. Et halvt år før var dette kun tilfældet for 208.000. Det svarer til en vækst på lidt over 45 procent på et halvt år. Hertil kommer alle dem, som har anvendt deres mobiltelefoner som bredbåndsforbindelse.

Til gengæld er væksten for faste bredbåndsforbindelser aftagende. Tilvæksten i faste bredbåndsabonnementer var i andet halvår 2008 på lidt under 23.000, mens den i første halvår 2008 var på lidt over 66.000.

Væksten i de traditionelle og mest udbredte bredbåndsteknologier som ADSL og kabelmodem er stort set stoppet. Til gengæld er det interessant at se, at næsten hele væksten på bredbåndsmarkedet nu ligger på de nye teknologier som fiber og mobilt bredbånd. Det viser at der er stort fokus på både hastighed og mobilitet. siger direktør i IT- og Telestyrelsen, Jørgen Abild Andersen.

Hastighederne på bredbåndsforbindelserne fortsætter også med at stige. I slutningen af andet halvår 2008 havde mere end 70 procent af abonnementerne en downstreamhastighed på 4 Mbit/s eller mere. I første halvår 2008 var det kun tilfældet for lidt over halvdelen af de danske bredbåndsabonnementer.

Også upstreamshastighederne er øget. I slutningen af 2008 var det lidt mere end 30 procent af bredbåndabonnementerne, der havde en upstreamhastighed på mindst 1 Mbit/s. Et halvt år tidligere var andelen lidt over 20 procent.

Disse og andre udviklingstendenser på det danske telemarked er beskrevet i IT- og Telestyrelsens publikation "Telestatistik - andet halvår 2008", som styrelsen i dag offentliggør på www.itst.dk

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner