Prisafgørelse styrker konkurrencen på bredbåndsområdet

Ny afgørelse fra IT- og Telsestyresen kan give lavere priser til forbrugerne.

IT- og Telestyrelsen har i dag truffet en afgørelse, der fastsætter 2010-priserne for en række produkter, som bredbåndsselskaberne betaler for at bruge TDC’s kobbernet. Afgørelsen betyder, at priserne for en række ydelser falder. Eksempelvis falder lejeprisen for at bruge TDC’s kobbernet 6 % fra 890 til 832 kr. Med afgørelsen forbedres bredbåndsselskabernes muligheder for at konkurrere også på andre områder. Det sker ved, at der fastlægges priser for en række nye produkter, som bredbåndsselskaberne kan bruge, når de vil sælge endnu højere hastigheder. Afgørelsen tager udgangspunkt i den såkaldte LRAIC-model, som er baseret på en beregning af omkostninger i et optimalt drevet net og teleselskab baseret på nyeste teknologi. Modellen udvikles løbende i en dialog mellem IT- og Telestyrelsen og branchen, og den er senest blevet opdateret med den nyeste IP-teknologi. Det er den nye IP-teknologi, der har medført de markant lavere priser for transport af teletrafik.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner