Styrket samarbejde i bekæmpelsen af botnets

Nu går Videnskabsministeriet i samarbejde med ISP-sikkerhedsforum ind i bekæmpelsen af botnets på den danske del af internettet. Derfor har IT- og Telestyrelsen (GovCERT), DK-CERT og ISP-sikkerhedsforum indgået en aftale, der udstikker rammerne for samarbejdet mellem de tre parter.

Dette samarbejde giver for eksempel mulighed for at beskytte mod botnets, som forsøger at stjæle adgangsoplysninger til borgernes netbank eller andre af deres personlige data.

- Internettet er en grundsten i fundamentet for det digitale Danmark. Såkaldte botnet - dvs. computere, der organiseres i netværk gennem ondsindet software og bruges til at udsende spam og foretage koordinerede hackerangreb – er en trussel for danskernes brug af internettet. Det er derfor vigtigt med et solidt samarbejde om at bekæmpe botnet mellem de relevante myndigheder og de udbydere, som leverer internet til virksomheder, myndigheder og borgere. Den netop indgåede aftale styrker dette samarbejde, siger vicedirektør i IT- og Telestyrelsen Marie Munk.

- Initiativet vil bidrage til at gøre den danske del af internettet mere sikkert for borgere og virksomheder. Denne sikkerhed er betingelsen for, at vi kan høste gevinsterne af digitalisering af samfundet. Vi ser derfor med stor tilfredshed på at netop dette initiativ, som var hovedanbefalingen i vores strategi for bekæmpelse af BOTs fra 2010, nu iværksættes, udtaler Tom Togsverd, Branchedirektør DI ITEK.

ISP-sikkerhedsforum består af repræsentanter fra hovedparten af internetudbyderne i Danmark og har til formål at bekæmpe trusler mod sikkerheden på internettet. ISP-sikkerhedsforum repræsenterer størstedelen af internetbrugerne i Danmark.

GovCERT står for Government Computer Emergency Response Team og er den statslige varslingstjeneste for internettet. GovCERT er placeret i IT- og Telestyrelsen. DK-CERT er en varslingstjeneste, der overvåger trusler mod brugere af Forskningsnettet.

For yderligere informationer kontakt områdeleder i GovCERT Thomas Kristmar, telefon: 33 37 91 04, e-mail: tkr@itst.dk.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.