TDC’s fiber skal reguleres

IT- og Telestyrelsen vil sikre, at TDC’s konkurrenter kan få adgang til at levere bredbånd via TDC’s fibernet på rimelige og forudsigelige vilkår. Årsagen til indgrebet er TDC’s køb af DONG Energys fibernet i 2009.

IT- og Telestyrelsen har i dag offentliggjort et udkast til afgørelse, som lægger op til, at TDC’s konkurrenter skal have mulighed for at levere bredbånd gennem TDC’s fibernet. 

TDC’s opkøb af DONG Energys fibernet har gjort det nødvendigt at sikre, at TDC’s konkurrenter fortsat vil have adgang til at benytte fibernettet på rimelige vilkår og til en rimelig pris. 

- Vi er glade for, at TDC har valgt at holde sit nye fibernet åbent, men uagtet det er det nødvendigt at få fibernettet ind i de samme regulatoriske rammer som kobbernettet. Det vil give forudsigelighed og gennemsigtighed for både TDC og selskabets kunder. Reguleringen skal give gode muligheder for, at andre udbydere kan konkurrere på lige vilkår med TDC. Det kan de kun ved at have adgang til de samme net og samme betingelser, som TDC har, siger vicedirektør i IT- og Telestyrelsen Finn Petersen. 

Den 22. december 2009 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse om, at andre selskaber skal have adgang til, på regulerede vilkår, at bruge TDC’s kobber og kabel-tv net til at levere bredbånd på. Kort før denne afgørelse opkøbte TDC DONG Energys fibernet, og har nu mulighed for at levere bredbånd via kobber-, kabel-tv-og fibernet. 

IT- og Telestyrelsen udskilte på den baggrund i markedsafgørelsen af 22. december 2009 spørgsmålet om, hvorvidt TDC tillige skulle pålægges forpligtelser på fiber, til en delafgørelse. 

Afgørelsen lægger op til, at TDC pålægges forpligtelser på selskabets fibernet på samme måde, som det i dag sker for TDC’s kobber- og kabel-tv net. Branchen har frem til den 16. august 2010 mulighed for at kommentere på styrelsens udkast til afgørelse. Styrelsen vil herefter træffe endelig afgørelse på markedet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til vicedirektør Finn Petersen, telefon 35 45 01 10 eller kontorchef Helle Bøjen Larsen, telefon 35 45 02 83. Spørgsmål kan også fremsendes pr. e-mail til mk@itst.dk.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner