TDC’s fibernet reguleres

TDC skal give andre bredbåndselskaber adgang til TDC’s fibernet på regulerede vilkår. Det har IT- og Telestyrelsen besluttet i en ny afgørelse.

Afgørelsen indebærer, at TDC skal holde selskabets fibernet åbent for andre bredbåndsselskaber på regulerede vilkår. Det skal medvirke til at sikre, at andre teleselskaber får mulighed for at konkurrere med TDC på lige vilkår om bredbåndskunderne. I sidste ende vil dette gavne forbrugerne. 

Reguleringen sikrer, at andre teleselskaber ikke begrænses til kun at levere til de husstande, som allerede har fået etableret fiber helt ind i hjemmet. Også husstande, som kan tilsluttes TDC’s fibernet med en beskeden graveindsats - forstået som maximalt 30 meters gravning - kan få bredbånd via en fiberforbindelse fra et alternativt teleselskab. Det betyder, at hvis en husstand ligger i et område med fibernet fra TDC, skal TDC etablere en tilslutning på foranledning af en engroskunde. TDC vil få fuld dækning for sine omkostninger ved disse nytilslutninger igennem den engrospris, som andre udbydere betaler for at anvende fibernettet. 

IT- og Telestyrelsen har også sikret, at flere udbydere kan levere tjenester til den samme slutkunde over den samme fiberforbindelse. Dette betyder, at den enkelte forbruger på fibernettet fremadrettet stadig vil kunne modtage for eksempel tv fra en udbyder og internet fra en anden udbyder.

Afgørelsen vil træde i kraft den 3. december 2010.

 

 

For yderligere spørgsmål kontakt vicedirektør Finn Petersen, fpt@itst.dk, tlf: 35 45 01 10 eller kontorchef Helle Bøjen Larsen, hbl@itst.dk, tlf: 35450282

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner