TDC’s kabel-tv net åbnes for konkurrenter

TDC skal give andre bredbåndselskaber adgang til TDC’s kabel-tv net. Det har IT- og Telestyrelsen besluttet i en ny afgørelse.

IT- og Telestyrelsen har vurderet, at TDC’s kontrol med såvel kobbernettet som YouSees kabel-tv net skaber et særligt konkurrenceproblem på bredbåndsmarkedet. Det skyldes, at TDC har økonomisk incitament til kun at opgradere den uregulerede infrastruktur – kabel-tv nettet – til skade for konkurrenterne. Kabel-tv nettet kan levere en højere kapacitet end kobbernettet og uden en reguleret adgang hertil, har andre selskaber ikke mulighed for at tilbyde forbrugerne de samme tjenester som TDC. Afgørelsen indebærer, at TDC skal åbne både selskabets kobbernet og kabel-tv net for andre bredbåndsselskaber. Det betyder, at andre teleselskaber vil få mulighed for at konkurrere med TDC på lige vilkår om bredbåndskunderne. Da TDC skal afholde ikke ubetydelige omkostninger ved etableringen af et engrosprodukt på kabel-tv nettet, har IT- og Telestyrelsen fundet det vigtigt at sikre, at forpligtelsen først får effekt i praksis, når der er en konkret anmodning om adgang, og der er skabt klarhed over, hvad prisen bliver. Adgangen vil derfor først få effekt, når engrosprisen på bredbånd via kabel-tv nettet er fastlagt, og TDC har implementeret de nødvendige systemer m.v. Som følge af TDC’s opkøb af DONG’s fibernet vil IT- og Telestyrelsen gennemføre en særskilt, efterfølgende undersøgelse af opkøbets betydning for konkurrencen. I den forbindelse vil det blive vurderet, i hvilket omfang der er behov for at sikre reguleret adgang til TDC’s fibernet.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.