Udviklingen af internettet har i dag ført os nærmere visionen om et netværkssamfund og givet digitalisering en fast plads på den politiske dagsorden.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen vil åbne konferencen torsdag den 26. august og kan byde en af internettes ophavsmænd, Robert Kahn, velkommen til en debat om internettets fremtid.

Debatten finder sted på det Danske Internet Governance Forum 2010 (Dansk IGF 2010), og alle interesserede inviteres til at deltage. Foruden Robert Kahn deltager en af Danmarks egne foregangsmænd på internet-området, direktør for Innovation Lab, Preben Mejer, der blandt andet startede TDC Internet.

Dansk IGF 2010 stiller skarpt på internettet – både på de mange muligheder og på de mange udfordringer, som internettet stiller os overfor. Formålet med konferencen er at skabe et debatforum, hvor civilsamfund, forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder og virksomheder kan mødes og drøfte forskellige aspekter af internettets udvikling. Netop fordi internettet har betydning for den enkeltes dagligdag, inviteres alle intersserede til at deltage og give deres bud på, hvordan vi bedst udnytter internettets muligheder.

På konferencen vil it-ordførerne fra Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og SF blandt andet debattere visioner for internettets fremtid med børn og unge – de flittigste brugere af internettet. Konferencen sætter også fokus på en række andre emner, der vil tegne internettets fremtid, blandt andet eDemokrati, Cloud Computing og privatliv på internettet.

Der vil desuden være mulighed for at møde blandt andet direktør Morten Helveg Petersen, FDIM, PROSA’s formand Niels Bertelsen, og direktør Nick Wood, Com Laude.

Konferencen afholdes torsdag den 26. august 2010, kl. 12.30 - 16.30 på IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S. Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig på: www.itst.dk/internettetsfremtid.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Du kan læse mere om Robert Kahn her: http://www.cnri.reston.va.us/bios/kahn.html.

Spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til Peter H. Pedersen, chef i IT- og Telestyrelsens internationale sekretariat, på tlf.: 35 45 02 19.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.