40 % flere brande i december

I følge Beredsskabsstyrelsen er brandfaren voldsomt forhøjet om vinteren. I december 2009 kørte brandvæsenet ud til 649 brande alene i private beboelser.

Det er højtid for familiehygge og julestemning. Men med levende lys omkring os skal vi passe bedre på, for det tager kun et øjeblik for at børnenes drømmejul kan udvikle sig til et mareridt. Og alvorlige brande koster hvert år flere menneskeliv.

Forhøjet risiko

Lad ikke juletræet og de levende lys stå for tæt på væggene, men flyt dem ud midt i rummet og husk pulverslukkeren. Selv en dør af massivt træ kan kun modstå brand i op til 30 minutter, skriver Beredsskabsstyrelsen. Følger man Styrelsens råd, kan det derfor være god grund til i julemåneden at være ekstra opmærksom på risikoen for brand, hvis du bor i en bolig med indervægge af træ, tapetseret gips eller omgiver dig med brandbare materialer.

Har du derimod en bolig med indervægge af blanke, rå murværk, behøver du ikke bekymre dig nær så meget. Så kan du sætte juletræet, hvor det står smukkest, hente hunden ind, lade ungerne lege og danse og synge, som I vil. Mursten kan nemlig tåle varmegrader til ca. 300 - 400º, før murværket påvirkes styrkemæssigt. Vi vil dog, som Beredskabsstyrelsen anbefaler, alligevel råde dig til at huske vandspanden.  

Tips og gode råd

- Sæt aldrig juletræ og levende lys opad brandfarlige materialer så som gardiner, træ- og tapetserede gipsvægge, møbler, tæpper og. lign.

- Pust lysene ud, inden de kommer for langt ned. Det gælder både lysene på træet og i dekorationer og stager. Smid i øvrigt dekorationerne ud, når grankvistene er blevet tørre.

- Hav en spand vand eller en pulverslukker i nærheden.

- Brug selvslukkende lys og lysmanchetter.

- Hold øje med hund, kat og børn, der kan skubbe til eller vælte levende lys og sæt lysene så højt, at de ikke kan nås.

- Gå aldrig fra levende lys.

- Undgå træk, der får levende lys til at flakke. Luk vinduer og døre.       

- Hold gangarealer og evt. trapper frie, så I hurtigt kan komme ud, skulle skaden ske.

Fakta om mursten og brand:

På grund af vægten og den store varmeakkumulering af en muret væg trænger varmen fra en brand ikke særlig hurtigt ind i muren, og murværk betragtes derfor som noget af det ypperligste med hensyn til at modstå brand. 

Derfor er også alle gamle, smukke pejse opmuret af mursten, ligesom stenene i en brændeovn er brændte klinker.

En anden fordel ved det murede hus med tegltag er, at teglet og mørtlen ikke afgiver giftige dampe ved brand.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links