5 tips til smukke tegltage

Bliver dit ellers så flotte tegltag skæmmet af alger, mos og lav? Her får du en miniguide til at holde dit tegltag pænt. 

”Der findes mange kemiske og mekaniske metoder på markedet til fjernelse af biologisk vækst på tage, men metoderne gør mange gange ondt værre ved at nedbryde teglets ”brændhud” og derved gøre overfladen mere ru. Dette gælder også ved højtryksspuling. Man bør derfor på en varm sommerdag, hvor de biologiske vækster er godt tørre, fjerne dem forsigtigt med en blød kost uden tilsætning af vand”, forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

Vandet skal ledes væk
Alger, mos og lav trives, hvor der er fugtigt, samt hvor der er gode vækstbetingelser, f.eks. fra organisk materiale i form af grene eller blade på taget. Ønsker man et tag med mindst mulig biologisk vækst, handler det derfor om at lede vandet ordentligt væk fra taget og sørge for, at tagstenene ikke er for ru, eller at der ligger organisk materiale på taget:

”En taghældning på mindst 25 grader leder vandet bedre væk, end tage med en mindre hældning. Derudover bliver materialer med ru overflade generelt mest begroet, hvilket man bl.a. kan se på mange tage, der både har en ru overflade og en taghældning på under 25 grader”, fortæller Tommy Bisgaard.

Han giver følgende 5 tips til at holde sit tegltag smukt:

5 tips til smukke tegltage:

  • Tjek murværket og tegltaget årligt for at se, om der er mos, lav og alger. Fjern disse om sommeren, når de biologiske vækster er godt tørre.

  • En konstruktion med tagudhæng i tegl leder vandet væk fra taget, og beskytter murværket mod regn og fugt. Det mindsker biologisk vækst.

  • Undgå kemi og højtryksrens. Fjern i stedet mos og lav med skånsomme og naturlige metoder, såsom en blød kost, der ikke ødelægger taget. Brug ikke vand.

  • Nordsiden af dit hus, hvor der er mere skygge og dermed mere fugt, er mest udsat. Hold ekstra øje med denne side, og rens eventuelt taget oftere her.

  • Har du store træer eller buske i haven, der giver skygge til taget og afsætter blade og grene på taget, kan det være en fordel at beskære dem, så der ikke tilføres organisk materiale til taget. Husk også regelmæssigt at fjerne alt biologisk materiale fra tagets overflade.

Læs mere om tegltage på www.bygitegl.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia