Bæredygtige byggematerialer topper

Miljøskånsom indvinding af ler, lang levetid og genanvendelsesmuligheder gør - sammen med opfyldelse af andre væsentlige indikatorer – tegl og mursten til absolut bæredygtige byggematerialer

Flere undersøgelser viser, at danskerne foretrækker murstensboliger. Det skyldes blandt andet det faktum, at når ler brændes, bliver det til solide og meget vejrbestandige og vedligeholdelsesfrie byggematerialer, der kan holde i hundrede af år. Samtidig er murstensboliger en god investering med lave vedligeholdelsesomkostninger og høj gensalgsværdi.

Mursten kan genanvendes
Når murstensboliger efter rigtigt mange år er udtjente, er der ingen grund til at skille sig af med de gamle sten. De kan bruges til mange formål:

”Ca. 95 -100 % af mursten genanvendes eller recirkuleres. I Danmark genereres således stort set ikke affald ved nedrivning af murværk. Nogle mursten genanvendes, som de er; som byggematerialer, mens andre knuses og benyttes til beton, jordopfyld eller stabilisering af veje eller ved større anlægsarbejder. På teglværkerne recirkuleres og genanvendes alt ler, og der genereres derfor ikke leraffald, når der produceres mursten og tegl,” fortæller Tommy Bisgaard fra byg-i-tegl.dk.

Bæredygtige løsninger
”Det er ikke nok kun at se på råvare- og produktionsfasen, når vi taler bæredygtighed. Vi skal vurdere ud fra et ”fra vugge til grav”-perspektiv. Det er vigtigt at se den totale påvirkning af bæredygtigheden gennem hele en bygnings levetid inklusive nedrivning. Derfor inkluderes råstoffernes indvinding, byggeprodukterne anvendelse, vedligeholdelse og levetid, og spørgsmålet om hvorvidt materialerne skal deponeres eller kan genanvendes. Danmark har en naturligt forekommende og stor naturressource i form af ler. Og mursten kan holde år efter år og genanvendes igen uden behov for deponi,” fortsætter Tommy Bisgaard.

Fakta om indvinding
Når man indvinder ler, fjernes det øverste muldlag og lægges til side. Når leret er færdigudgravet, lægges muldlaget tilbage, så området igen kan anvendes til eksempelvis landbrug. Hverken jorden, nærliggende vandløb eller grundvandet påvirkes negativt ved lergravning.

Se mere på byg-i-tegl.dk.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia