Boligselskaber kan spare millioner med murværk

Vedligeholdelsesfrie murstensbyggerier med lave omkostninger til energi og drift kan spare boligselskaberne for millioner. Det viser erfaring fra både Danmark og Sverige.

”Boligselskaberne administrerer en bygningsmasse, der skal kunne tåle både vind og vejr og slitage fra mange forskellige typer beboere, uden at miste rentabilitet. Derfor er det oplagt for boligselskaberne at tænke i totaløkonomi. - Det vil sige i langsigtede og holdbare løsninger, når det gælder materialer og disses samspil med bygningernes overordnede arkitektur”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk, der i mange år har beskæftiget sig med nybyg og renovering af udlejningsejendomme.

Store besparelser ved at tænke i totaløkonomi
Ifølge civilingeniør Jens Staalby, medforfatter til bogen ”Partnering ABC – En håndbog for bygherrer”, løber omkostninger til drift og vedligehold af offentlige og erhvervsmæssige byggerier over 25-35 år generelt op i flere gange anlægsprisen. Tænker bygherren derimod i totaløkonomi, herunder minimering af omkostninger til drift, service og vedligehold, bliver det muligt at spare helt op til 20 % af de samlede omkostninger.

“Det er mange millioner for boligselskaberne, der kan hentes hjem ved at vælge de rigtige løsninger. Men det kræver, at man tænker facader, indervægge, gulvbelægning, overflader, fliser, energikilder osv. ind i en samlet helhed. – Det betyder ofte lidt større anlægsudgifter, men det giver store besparelser på længere sigt”, forklarer Tommy Bisgaard.

Arkitektoniske løft giver bedre socialt miljø
Ifølge Tommy Bisgaard er den optimale løsning fuldmurede teglvægge. Derved får man glæde af alle facetter af murværkets egenskaber, både som klimaskærm og i forhold til indeklima og energirigtighed. – Men der er også store gevinster at hente ved renovering eller efterisolering af facaden:

“Både herhjemme og i Sverige er der enormt positiv erfaring med mursten til renovering af nedslidte og socialt belastede bebyggelser. – Det har medført markant mindre hærværk, større tryghed for beboerne og en mere indbydende arkitektur, der tiltrækker mere ressourcestærke beboere”, fortæller Tommy Bisgaard.

Læs mere om økonomi og tegl på www.bygitegl.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Abonner

Multimedia

Multimedia