Byggematerialer kan mindske C02 fra transport

Danmarks CO2-udledning fra energiforbruget faldt med 3,5 pct. i 2013. Ifølge energiselskaberne svarer besparelserne til 100.000 husholdningers energiforbrug. Byggebranchen kan bidrage til at mindske CO2-udledningen ved at tænke i bæredygtige og langtidsholdbare byggematerialer uden stort behov for vedligehold.

“En bygnings behov for vedligehold hænger direkte sammen med udledningen af CO2 fra transport. Hver gang man f.eks. skal hente nye træfacader eller køre til deponi med de gamle, udledes både CO2 og farlige partikler. Det gælder også, når gammelt træ skal brændes af. Jo længere en bygning holder, og jo mindre vedligehold, der er nødvendigt, desto mindre er miljøbelastningen”, forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Bygitegl.dk.

Ifølge Tommy Bisgaard overser mange de CO2-omkostninger og andre miljøforhold, der er knyttet til vedligehold, udskiftninger af byggematerialer, nedrivning samt bortskaffelse.

“Hvis man er seriøs omkring bæredygtighed, er det ikke nok at interessere sig for CO2-udledning ud fra f.eks. “vugge til port”-princippet. Alle transportomkostninger og alle miljøforhold i hele bygningens levetid, inklusive bortskaffelse, må vurderes og beregnes for at give et sandfærdigt helhedsbillede. Dette kan kun gøres ved at udforme en korrekt Miljøvaredeklaration efter EN 15804”, pointerer Tommy Bisgaard.

Mursten holder
Ifølge Tommy Bisgaard er mursten og tagsten af tegl blandt de mest bæredygtige facadematerialer på markedet. Det skyldes bl.a. tegls holdbarhed på 150 år og murstensbyggeriers lave behov for vedligehold samt muligheden for recirkulering ved nedrivning. Gennemfører man endvidere en bæredygtighedsvurdering af en sådan bygning efter EN 15978, hvor også sociale faktorer som indeklima, brandsikkerhed og økonomiske indikatorer indgår, står et murstensbyggeri med tegltag stærkt i en sådan sammenligning.

”Teglbygninger holder i generationer uden større vedligehold. Det er noget, der kan mærkes på CO2-regnskabet. Derudover fremstiller teglbranchen også særlige savsmuldsteglsten, der hver vejer omkring 30 % mindre end traditionelle teglmursten, og derfor medvirker til yderligere at sænke CO2-udledningen ved f.eks. produktion og transport”, fortæller Tommy Bisgaard.

Læs temahæfte om bæredygtighed her

Læs mere om bæredygtighed og tegl på www.bygitegl.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Abonner

Multimedia

Multimedia