CO2-debatten er for ofte useriøs

Kalk- og teglværksforeningen, som bl.a. repræsenterer de danske teglværker, ønsker fakta fremfor postulater ind i debatten om CO2.

Det er f.eks. et faktum, at en familie på fire personer på en flyrejse til Thailand tur/retur resulterer i en emission på ca. 6 ton CO2. Valgte familien tillige at bygge et traditionelt fuldmuret enfamiliehus i tegl, vil fremstillingen af murstenene blot løbe op i samme totalemission på 6-8 ton CO2.

”Det er trist, at der bliver brugt så mange ord og diskussioner om CO2 og visse produkters CO2-belastning, uden at man sætter konkrete tal på disse emissionsniveauer, og dermed gør nogle virkelige sammenligninger med dagligdagen omkring os, men det er endnu mere trist, at vi ofte ser CO2-tal om teglproduktionen, som er rigtig meget forkerte og misvisende,” siger direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og Teglværksforeningen.

Flyrejsen, bilen og oliefyret på samme niveau

Tager en almindelig familie på fire personer på en rejse til f.eks. Thailand, vil alene flyrejsen tur-retur betyde en CO2-emission på ca. 1.5 t CO2 pr. person, altså ca. 6 t CO2 i alt for familien. Hvis den samme familie har en lidt ældre benzinbil i mellemklassen og kører 40.000 km pr. år, resulterer denne bilkørsel i en yderligere årlig CO2-emission på ca. 6 t CO2.

Bor samme familie endvidere i et hus fra 1970’er med oliefyr og der for dette hus ikke er foretaget større energirenoveringer, vil oliefyret også give en CO2-emission på ca. 6-8 t CO2 pr. år.

Bygger samme familie endeligt et traditionelt nyt fuldmuret enfamiliehus i tegl i formur og bagmur, bidrages der med ca. 6–8 t CO2 fra fremstillingen af murstene til dette hus. Der er således ikke større forskel på CO2-beslastningen til flyrejsen, bilen og oliefyret end der er på fremstillingen af de ønskede mursten til det nye drømmehus.

”Her er det vigtigt at erindre sig, at der for murstene ikke er tale om en årlig emission som for flyrejsen, bilen og oliefyret, men en engangsemission i et enkelt år samt ikke mindst, at disse nye mursten holder i generationer uden større vedligehold,” siger direktør Tommy Bisgaard.

Danske teglværker har skåret 75 procent i CO2

Teglbranchen er også den gode dreng i klassen blandt de energitunge industrier, når det gælder om at nedsætte CO2-forbruget. Det totale CO2-udslip fra de danske teglværker er i dag 75 procent mindre målt ved samme produktion end det var i slutningen af 60’erne op til den første oliekrise. Det skyldes først og fremmest en overgang fra kulfyring til naturgas, men også ny teknologi og styring af ovne, udnyttelse af overskudsvarme samt udvikling af lettere mursten i samme format. De nye såkaldte savsmuldssten til bagmur og indervægge vejer kun 70 % af traditionelle massive mursten.

"I slutningen af ​​1960’erne brugte en stor del af de danske teglværker kul som brændsel til brænding, men i dag bruges naturgas samt savsmuld til at brænde ca. 95 procent af alle mursten i Danmark. Det alene har nedsat CO2-udledningen med 40 til 50 procent,” siger chefkonsulent Erik Kjær fra Dansk Teknologisk Institut.

”Og kombineret med de energibesparelser, som er foretaget i produktionsprocessen siden da, er den samlede CO2-udledning i de danske teglværker blevet reduceret med mere end 75 procent i nævnte årrække," fortsætter chefkonsulenten.

Efterhånden som alle danske teglværker har fået adgang til naturgas er mere end 95 procent af brændselsforbruget i teglbranchen nu naturgas evt. kombineret med tilsætning af savsmuld.

I dag anvendes kun kul eller lignende brændsler ved produktion af specielle mursten, hvor man med kulbrænding ønsker at opnå et flot farvespil i overfladen af murstenene.

”Savsmuldssten” til bagmur og skillevægge

Ideen med savsmuldsstenen er ganske enkel. Man tilsætter savsmuld i det ler, der skal brændes til mursten. Når leret herefter brændes i de varme ovne, brænder det tilsatte savsmuld af. Det giver en mursten med mange bitte små huller og porer, der øger isoleringsevnen samt en mursten, der vejer mindre og stort set er lige så stærk som en traditionel teglsten – og som vel at mærke nedsætter CO2-udslippet med 30 procent.

”Vi får en mursten, der isolerer lidt bedre samtidigt med, at vi også bruger 30 % mindre ler, transporterer 30 % mindre på vore veje samt reducerer tunge løft på byggepladsen med 30 %. Det er en rigtig win-win situation for alle, også for miljøet. En savsmuldsmursten er endelig billigere end en traditionel massivmursten, siger direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og Teglværksforeningen.

Teglbranchen er ikke alene optaget af lavere CO2 i produktionen samt at give reel information om forskellige CO2-belastninger, men arbejder på at skabe endnu flere bæredygtige produkter hele vejen rundt.

CO2 i hele produktets levetid

”I hele diskussionen om CO2 fokuseres desværre alene på energiforbruget i produktionsfasen og ikke på livscyklusvurderinger, som afspejler den totale miljøpåvirkning i hele produktets levetid. I teglbranchen kunne vi godt tænke os, at man i højere grad anvender livscyklusvurderinger – minimum fra ”vugge til grav”,” siger direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og Teglværksforeningen.

”Vi har mange meget gamle murstensbygninger, for eksempel hovedparten af vore kirker som er 700 til 800 år gamle. Ingen andre byggematerialer eller byggeformer kan fremvise tilsvarende lange levetider og holdbarhed samt totalt lave miljøpåvirkninger,” uddyber direktør Tommy Bisgaard, og så er det jo sundt og behageligt at bo i et murstenshus, tilføjer han.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia