Det danske nationaltag er et tegltag

Det karakteristiske røde vingetegltag har i generationer domineret det danske bybillede, og det gode gamle miljøvenlige naturprodukt er stadig danskernes foretrukne tagbelægning. I dag findes der mange forskellige tagmaterialer, men få materialer er lige så holdbare og bæredygtige som tegltage.

Når man står overfor en renovering eller energirenovering af sit hus, er udskiftning af tag en vigtig del. Taget er det mest udsatte på huset, det skal modstå al slags vind og vejr. Det skal derfor holde tæt, holde på varmen og være så vedligeholdelsesfrit som muligt.

”Tegl har i mange tilfælde en holdbarhed på mere end 100 år, det kræver meget lidt vedligeholdelse og så er det modstandsdygtig overfor sol, regn, sne og skiftende temperaturer”, fortæller Tommy Bisgaard, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen.

Danskerne foretrækker tegl

En undersøgelse, som EDC har foretaget viser, at flertallet af danskerne foretrækker et hus med tegltag. Tegl findes i dag i mange forskellige farver og former, som giver mulighed for at finde et tag, der passer til enhver hustype. Undersøgelsen viser, at de traditionelle røde vingeteglsten stadig er meget populære – 28 % af danskerne foretrækker rødt tegltag.

Mange tror fejlagtigt, at et tegltag er dyrt at opføre. Men når man medregner alle omkostninger og levetid, koster et tegltag ikke mere end mange andre tagbelægninger. Et godt og solidt tegltag forøger også i mange tilfælde huset samlede værdi, hvilket er en stor fordel, hvis man overvejer at sælge huset.

Det er værd at tænke på, at tegltaget stort set er vedligeholdelsesfrit. Tegltagstenene får med tiden en patina, der kun gør taget smukkere. Det almindelige vingetegl er simpelthen indbegrebet af dansk byggeri. Det er et smukt materiale, der er meget holdbart”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen.

Miljøvenligt naturmateriale

Tegl er produceret af naturmaterialet ler. Det hentes op fra undergrunden og formes og brændes ved ca. 1000 grader. Brændingen gør materialet til en meget solid og vejrbestandig tagsten. Tegl er desuden miljøvenligt at bortskaffe, det forurener hverken jorden eller vores drikkevand og har derfor en høj genbrugsværdi.

Når teglet engang om mange år er slidt op, bliver næsten 100 % recirkuleret og genanvendt ved nedrivning til andre anlægs- eller byggeformål. Det gør, at tegl er en af de tagmaterialer, der total set belaster miljøet mindst set over hele teglets lange levetid.

Læs mere under www.byg-i-tegl.dk.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia