Er dit hus robust nok til det danske klima?

Vil du undgå bygningsskader? Så anbefaler Byggeskadefonden, at du vælger materialer ud fra deres levetid og bygger i materialer, der tåler det fugtige danske klima.

Byggeskadefonden har samlet 25 års erfaring med forebyggelse af byggeskader og eftersyn af flere end 200.000 boliger i bogen ”Byggeskadefondens guide til kvalitet i boligbyggeriet”. Bogen indeholder en række anbefalinger, der kan hjælpe bygherrer til at sikre kvalitet i boligbyggeriet.

Ifølge Byggeskadefonden skyldes de fleste byggeskader indtrængende vand og fugt. Derfor anbefaler fonden at bygge i robuste materialer, der tåler det fugtige og skiftende danske klima med vekslende frost- og tøperioder.

Tegl tæmmer fugten
Fugtskader undgås ved at vælge materialer, der tåler vandpåvirkning uden skader, og samtidigt nemt og hurtigt tørrer ud igen. Her udmærker tegl sig som byggemateriale.

”Tegl passer som fod i hose til det fugtige og omskiftelige klima, vi har i Danmark. I modsætning til f.eks. træ og gips, hvor fugten kan lagres i mange måneder og skade bygningen, kan tegl optage fugt og hurtigt afgive den igen. På den måde holder tegl sig tørt uden skader. Tegl bidrager samtidig til at reducere luftfugtigheden i en bolig”, fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

Tegl er en god investering med minimalt vedligehold
Byggeskader opstår også typisk ved dårligt håndværk, eller hvis bygningerne ikke vedligeholdes. Vedligehold kan imidlertid være både tidskrævende og dyrt.

Omkostninger til vedligehold er et af fokuspunkterne i en rapport udarbejdet af White Arkitekter. Rapporten sammenligner de samlede omkostninger til investering og vedligehold for forskellige vægkonstruktioner i forskellige materialer over en periode fra 10-100 år. Rapporten konkluderer, at det er markant billigere at vedligeholde en facade i tegl i forhold til en facade i træ vedligeholdt med traditionelle træmalinger. Facader bygget i tegl holder samtidig mindst 3 gange så længe som træfacader.

”Tegl kan holde i mere end 100 år næsten uden at kræve noget vedligehold. Når først muren er bygget og taget lagt på, passer tegl stort set sig selv”, fortæller Tommy Bisgaard.

Læs White-rapporten på bygitegl.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Abonner

Multimedia

Multimedia