Et godt indeklima gavner bundlinjen

Forskning fra DTU viser, at et godt indeklima forbedrer præstationsevnen med op til 15%. Virksomheder kan spare mange penge ved at bygge i materialer, der sikrer de ansatte et godt indeklima.

Den økonomiske gevinst fra investering i indeklima kommer ved, at de ansatte præsterer mere og bedre, mens de er på arbejde, dvs. arbejdsgiverne får mere for lønkronerne, samtidig med at de ansatte er mindre syge. Er der for koldt eller varmt, for lidt udluftning og for meget støj, falder præstationsevnen mærkbart på grund af træthed, koncentrationsbesvær, hovedpine o.lign.

Investering tjent hjem på mindre end 2 år
Ifølge Pawel Wargocki, lektor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), vil en forøgelse i produktivitet på 10 % udligne alle drifts- og installationsudgifter ifm. investeringen i et bedre indeklima. Et godt indeklima kan øge produktiviteten med helt op til 15 %. Det betyder, ifølge Wargocki, at virksomheder, der investerer i bedre indeklima via ventilationsanlæg og bedre byggematerialer, kan tjene deres investering ind på mindre end 2 år alene pga. de ansattes øgede produktivitet.

Mursten gavner indeklimaet
”Nøglen til det gode indeklima ligger langt hen ad vejen i valget af byggematerialer. Visse materialer, f.eks. mursten, har naturligt de egenskaber, der lægger fundamentet for et godt indeklima”, siger direktør for Kalk- og Teglværksforeningen, Tommy Bisgaard.

Han forklarer: ”Mursten har særlige termiske egenskaber, der gør dem gode til at regulere temperaturen i et rum, så den bliver behagelig og jævn. Luftkvaliteten bliver også bedre, fordi stenene ikke er modtagelige overfor fugt og skimmelsvamp og ikke indeholder giftige gasser, i modsætning til f.eks. træ. Derudover lydisolerer mursten, hvilket kan nedsætte støjgener, hvis bygningen f.eks. ligger ud til en trafikeret vej.”

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Abonner

Multimedia

Multimedia