Fare for overophedning af boliger og energiøkonomien – forskning viser at energiudgifterne stiger i takt med temperaturen

Flere nye boliger bliver allerede i dag overophedet, og det bliver kun værre i fremtiden, hvis vi fortsætter med at bygge højisolerede huse uden at tænke på, hvordan husene kommer af med varmen.

Et varmere klima med flere solskinstimer passer meget dårligt med den måde, vi bygger i dag, mener Rob Marsh, arkitekt og seniorforsker ved Aalborg Universitet. ”De fleste nye bygninger i Danmark kan over de kommende år forvente et større kølebehov end varmebehov. Nye bygninger er bedre isolerede, samtidig med at vi får flere elapparater og flere elinstallationer, som afgiver langt mere varme,” fortæller Rob Marsh. ”Overophedning af vores bygninger er ikke kun et problem i fremtiden. Det er et problem nu,” fortsætter han og henviser til, at der sælges mange flere køleanlæg, også til brug i eksisterende boliger. ”Hvis vi ikke er bevidste om måde vi bygger på, så kan en gennemsnits familie forvente, at energiregningen stiger med 10 - 50 % alene som følge af ekstraomkostning til køling af boligen. Man vil i visse bygninger og huse skulle køle i 2 – 3.000 timer pr. år. Til køling skal anvendes elektricitet, der er en dyr energiform.” fortæller Tommy Bisgaard der i sin egenskab af direktør for Kalk- og Teglværksforeningen arbejder i EU-regi med bæredygtigt byggeri. Arkitektoniske og funktionelle forandringer har også været med til at forøge overophedning. I 50érne og 60érne byggede man typisk mange flere rum i boligerne. Det gav mere termisk masse i forhold til i dag, hvor en åben planløsning medvirker til at det kan blive stegende hedt inden døre. Man bør ifølge Rob Marsh interessere sig mere for at opnå termisk masse. I dag er der en tendens til, at der i moderne byggeri bruges mange lette materialer, for eksempel træ & gips i kombination med glas og stål. Det giver problemer med overophedning, hvorimod tunge materialer som mursten og beton er meget bedre egnet til at optage og regulere varmen. Mursten optager varme om dagen og afgiver varme om natten. Han mener også, at folk der vil bygge et nyt hus får råd, der ikke dur. ”Vores bygninger bliver projekteret forkert. De klimadata, som ingeniører i dag bruger til design og dimensionering, bygger på gamle tal. De tager ikke engang højde for de klimaændringer, vi har haft i de seneste 15 eller 30 år og yderligere får de næste 30 – 50 år.” Der er altså et større behov for køling hvis et godt indeklima skal fastholdes, men for ikke at skulle forbruge endnu mere energi, anbefaler Rob Marsh, at man bl.a. satser på dagslysstyring, naturlig ventilation og termisk masse.

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Abonner

Dokumenter og links