Formaldehyd i nybyggede huse kan give allergi, eksem og kræft

​Ny forskning viser, at formaldehydkoncentrationen i nybyggede huse er langt højere end WHO’s anbefalede grænseværdi for indeklimaet.

I Statens Byggeforskningsinstituts nyeste rapport fra sep. 2010, har forskere undersøgt kilderne til den høje koncentration, efter en lignende undersøgelse fra 2008 påviste en for høj formaldehydkoncentration i hvert fjerde nybyggede hus.

Formaldehydet stammer især fra byggematerialer og overfladematerialer af træ, spån- og/-eller krydsfinerplader. Tommy Bisgaard, direktør for www.tegelinformation.se forklarer: ”Træplader er meget anvendt til bagvægge i moderne træhuse, men når træpladerne afgiver formaldehyd, giver det et meget usundt indeklima.” Det usunde indeklima resulterer bl.a. i en risiko for at få allergi, eksem og i værste fald kræft. Og koncentrationen viser sig, ifølge undersøgelse fra 2008 at være højest i de nyeste huse. Desuden kan fugt fremskynde processen, fordi fugt i træmaterialerne sætter fart på udskillelsen af formaldehyd.

”I teglbranchen kommer undersøgelsesresultatet ikke som en overraskelse. Debatten har stået på i årevis, og vi mærker en stigning i antallet af henvendelser fra allergiramte familier, der gerne vil vide noget om det gode indeklima i fuldmurende huse, netop fordi de har hørt, at mursten giver et sundere indeklima” udtaler direktør Tommy Bisgaard fra www.tegelinformation.se.

For selvom SBI’s rapporter fra 2008 og 2010 viser, træpladerne er blevet bedre, er der stadig for høje koncentrationer af formaldehyd i mange danske træboliger, og billedet er formentlig det samme i Sverige. Rapporten slår derfor fast: CE mærkning af byggevarerne sikrer ikke, at formaldehydkoncentrationen i bygningerne opført med mærkede træplader overholder WHO's anbefalede grænseværdi”, og rapporten forklarer det med, at årsagerne til den høje koncentration især skal findes via mange små kilder.

Det er således ikke kun bagvægge af træ, der udgør risikoen alene, men også øvrige vægge samt gulv og loft. Det er derfor vigtigt at vide, at også trægulve afgiver formaldehyd, hvorimod flise-, tegl- eller klinkegulv ikke forurener indeklimaet. Indervægge af mursten er sundere end trævægge, fordi tegl er uorganisk og ikke udskiller formaldehyd. Det betyder også at råd og svamp, har vanskelige levevilkår, da de ikke kan gro i murstensmaterialer. Endelig kan tegl optage samt hurtigt afgive fugt i boligen uden problemer, hvor andre materialer kan være måneder eller år om at tørre helt ud.

Følgende faktorer, øger formaldehydkoncentrationen:

  • Træ udskiller formaldehyd
  • Flere kilder giver tilsammen stor koncentration
  • Fugtproblemer øger afgivelsen

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links