Fremtidens huse bygges med mursten

Byggelysten er på vej tilbage. Boligpriserne er nærmer sig nogle steder i Danmark niveauet før krisen. Det betyder også at efterspørgslen på nybyggeri så småt er ved at komme i gang igen.

Vi danskere foretrækker vedligeholdelsesfrie huse. Vi vil gerne udgå fugt i boligen, have lang holdbarhed og et sundt indeklima, når det gælder vores boliger. Og det er netop de ønsker, som byggerier i mursten ser ud til at opfylde.

Farvel til skimmelsvamp
Med mursten kan vi sikre, at de senere års fugtskandaler ikke gentager sig. Mursten består nemlig af tegl, dvs. brændt ler. Tegl er et uorganisk materiale, der ikke giver næring til skimmelsvamp. Derudover kan tegl optage og afgive fugt igen, uden at bygningen tager skade.

Huse med evighedsgaranti
Murstenshuse er samtidig det tætteste, vi kommer på huse med evighedsgaranti. Det skyldes tegls exceptionelt høje levetid på mere end 150 år. Mange teglbyggerier er endda betydeligt ældre. Murstens styrke kommer bl.a. af, at de bliver brændt i produktionsprocessen. Derved bliver de i stand til at modstå vind og vejr. En ekstra bonus er desuden, at mursten ikke efterfølgende kan brænde.

Det optimale indeklima
Vælger vi at bygge indervægge af mursten, kan vi få det fulde udbytte af tegls naturlige evne til at regulere både luftfugtighed og temperatur i alle rum. Det giver et behageligt og stabilt indeklima uden lugtgener eller afgasning.

Byg med god samvittighed
Tegl er et 100 % naturmateriale. Det er blandt de ældste og mest udbredte byggematerialer i verden, og tanken om bæredygtighed er æltet ind i selve materialet. Al teglproduktion foregår med bæredygtighed for øje. Murstensproducenter har endda opfundet en særlig savsmuldssten, der reducerer CO2-udslippet fra produktionen med hele 30 %. Når murstensbyggerier rives ned, genanvendes mere end 90 % af teglet, bl.a. som vejbelægning.

De sunde, bæredygtige og holdbare byggerier er altså indenfor rækkevidde, hvis vi tør trodse traditionen og vælge mursten som byggemateriale.

Læs mere om de mange muligheder med tegl på www.bygitegl.dk og på www.teglapp.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Abonner

Multimedia

Multimedia