Fugen løfter facaden

Der er en tydelig trend på boligmarkedet. Danskerne udtrykker i højere grad deres personlighed, livsstil og identitet gennem boligen. Boligen bliver et symbol på, hvem man er.

”Vi lever i en tid, hvor faste kategorier som klasse, lokalsamfund og familie er i opløsning. Dermed er det blevet stadigt vigtigere at vise sin egen individuelle livsstil frem, og her er boligen et af de oplagte steder at markere sig,” siger seniorforsker Kirsten Gram-Hansen fra By og Byg, og Tommy Bisgaard fra byg-i-tegl.dk tilslutter sig:

”Også ved boligen er det første, man ser, det ydre. Og her kan man med få tiltag få effektfulde virkninger. Den økonomiske, tidsbesparende og æstetiske løsning er at udskifte facadens fuger. Fugerne fylder nemlig hele 20 % af murværkets samlede flade. Der er talrige muligheder for at få et personligt, æstetisk og stilfuldt ydre med farverige fuger i flere former.”

Former i farver

Fugemassen kan være grov- eller finkornet og komme i f.eks. røde, hvide, kulsorte, grå, rosa eller brune farver. De kan sågar blandes. Samtidig kan fugen formes og være både fyldt og tilbageliggende, bue elegant både udad og indad eller ende i en lille spids.

Til et gyldent murværk vil en gylden fuge skabe harmoni, mens en hvid eller sort vil skærpe kontrasten mellem fuge og murværk. Vælges den spidse rygfuge, opnås et mere arkitektonisk interessant resultat, mens den afrundede brændte fuge giver et blødere look.

Tag mureren med på råd

Når fugefarve og form udvælges, er det en god idé at tage en murer med på råd. Det er nemlig vigtigt at bruge den fugemasse, der matcher de mursten, huset er opført i. Samtidig kan mureren vejlede i forhold til eventuelle lovkrav.

Find mere inspiration og oplysninger om fugevalg på byg-i-tegl.dk.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia