Fuldmurede huse er billigst at opvarme

Det fuldmurede hus har den bedste evne til at holde på varmen, og det gavner både miljøet og din pengepung.

Med generelt højere energiudgifter samt stærkt stigende energiafgifter i de kommende år, bliver det endnu mere økonomisk fordelagtigt at bygge alle husets vægge i mursten. Bagvægge som består af mursten holder simpelthen bedre på varmen, og forskellen bliver endnu større op imod vægkonstruktioner, der er bygget op af lette konstruktioner i træ og beklædt med gips. Det er et af resultaterne man kan læse i rapporten ”Muret byggeri og indeklima”, som SBI – Statens Byggeforskningsinstitut – for nylig har udsendt.

Fordelen ved det murede hus er, at mursten, som et tungt materiale, har en god evne til at akkumulere varmen. Det vil sige, at mursten er længere om at blive varmet op og kølet ned sammenlignet med andre typer byggematerialer. Derfor er et fuldmuret hus fortræffeligt til at holde på varmen om vinteren og holde huset køligt om sommeren.

Mursten er et materiale, der kan ånde, og som kan opsuge og afgive fugt til rummet. Mikroorganismer som råd og svamp kan ikke gro i mursten, og mursten hverken udvider sig eller bliver mindre ved fugtpåvirkninger. Derfor har mursten en særlig gavnlig funktion i husets våde rum som køkken og badeværelse.

Rapporten fra SBI konkluderer, at det fuldmurede hus har de mest konstante indetemperaturer, og at materialernes evne til at regulere temperaturudsving i husene har stor betydning for det fugtmæssige indeklima – både vedrørende optagelsen af en given fugtmængde samt en hurtig afgivelse af denne fugt. Bagvægge og skillevægge som består af kalkpudsede mursten, eller af ren mursten, er bedst til at udjævne indeluftens fugtindhold, og sikrer samtidig mod vækst af skimmelsvamp.

Frem til 1950'erne havde murede huse både en formur og en bagmur i mursten. Siden har det været mest almindeligt at bygge bagvægge i andre materialer, mens formuren – som fungerer som klimaskærm – fortsat bygges op af mursten. Det koster lidt mere i håndværkerudgifter at mure et hus, men denne merinvestering tjener sig ind, når varmeudgifter samt et bedre indeklima regnes med.

”Rapporten fra SBI er interessant, fordi den sammenligner det fuldmurede byggeri med andre vægkonstruktioner. Den viser, at man både kan spare penge på varmeregningen og samtidig få et behageligt og sundt indeklima, hvis man vælger at bygge alle husets vægge i mursten,” siger direktør Tommy Bisgaard, Kalk og Teglværksforeningen.

Rapporten fra SBI kan hentes på følgende link:
http://www.sbi.dk/indeklima/generelt/muret-byggeri-og-indeklima/muret-byggeri-og-indeklimaOm os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links