Mursten modvirker ghettodannelse

Det er nu to år siden, at Vejleåparken i Ishøj færdiggjorde forvandlingen fra grå betonblokke til levende murstensbyggeri. Renoveringen har betydet en langt bedre trivsel for de nuværende beboere, og boligerne tiltrækker i dag flere resursestærke beboere end tidligere.


Vejleåparken er et enormt område, der huser omkring 4.500 beboere. Det første spadestik til byggeriet, der gik under navnet Ishøjplanen, blev taget i 1970 i montagebyggeriet guldalder, hvor kranerne kørte derudaf.

Et af facadeproblemerne, som viste sig i Vejleåparken, var, at betonlaget omkring jernarmeringen var lavet for tyndt, så luft og fugt trængte ind til jernet, som rustede og skød stykker af betonen af. Men ved at beklæde betonen udvendigt kunne man undgå de klimatiske påvirkninger. Løsningen blev en ekstra facade i form af en skalmur, som kunne modstå al slags vind og vejr, og som samtidig ville give bygningerne et kæmpe arkitektonisk løft. Med til den udvendige renovering hørte også nye tage og vinduer og altanerne.

Til renoveringen er brugt 2,3 millioner mursten i forskellige jordfarver, og for yderligere at give området identitet har man inddelt det i mindre kvarterer, mens en gruppe kunstnere under ledelse af Bjørn Nørgaard har udsmykket bygningernes facader.

Bente Jensen har boet sammen med sin mand i Vejleåparken siden 1973 og sidder i afdelingsbestyrelsen for AAB i Vejleåparken:

”I dag oplever jeg, at det er meget positivt og varmt at komme hjem. Førhen var det meget trist og forfaldent, men de nye facader har virkelig givet nyt liv. Andre beboere har samme opfattelse. Man føler sig bedre tilpas og mere tryg. De nye grønne fællesarealer gør, at vi mødes meget mere,” fortæller Bente Jensen. ”Vi har stadig lidt hærværk, men jeg oplever det som promiller i forhold til tidligere,” fortsætter hun.

Det er lykkedes at få et stigende antal beboere med længere uddannelser og gode lønninger til at flytte ind, og ifølge Bente Jensen er det en udvikling, der vil fortsætte.

Med en investering på 1,4 mia. kr. er Vejleåparken Danmarkshistoriens største renovering. Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) står bag projektet, som er udført i tæt samarbejde med Ishøj Kommune. Knap en mia. kr. er finansieret af Landsbyggefonden, mens den sidste fjerdedel betales af beboerne over huslejen.

Tænkt som nybyggeri
For Henrik Lading fra DOMUS arkitekter, som har været arkitekt og totalrådgiver, har det været vigtigt, at husene ikke ligner gamle huse, der har fået plader udenpå. Derimod skal en ny facade se ud, som om det er tænkt sådan fra starten. At det er nye huse, der er bygget på den måde.

Til facaden er anvendt teglsten i forskellige nuancer, fra mørkerød over rosé til gul. Tanken er at signalere varme og ro, mens de varierende og afdæmpede jordfarver samtidig lægger afstand til 70’ernes monotone betonbyggeri.

DOMUS arkitekter har ifølge Henrik Lading valgt at bruge teglsten, fordi det er det mest holdbare materiale, man kan få til facadebeklædninger - det kan holde i århundreder. Det har også været med i overvejelserne at skabe en arkitektur, som har værdi mange år frem – i modsætning til arkitektur, som har et modemæssigt præg.

Ved at begynde med mursten helt nede ved fundamentet får man husene til nærmest at gro op af jorden. Man skaber samtidig billedet af et nybyggeri. Det nederste murværk i Vejleåparken fremstår desuden som en slags base og er derfor mørkere end det øvrige. Ifølge Henrik Lading starter ni ud af ti facaderenoveringer oppe over kælderen med noget, der bliver hæftet udenpå. Husene kommer derved til at ligne køkkenskabe med sokkel.

I Kalk- og Teglværksforeningen, som repræsenterer teglbranchen i flere nordiske lande, er man tilfreds med, at boligforeninger bruger tegl til renoveringerne.

”I udgangspunktet kan investeringen i en murstensfacade være lidt større, men den tjener sig så at sige ind, fordi murstenene kan holde i hele bygningens levetid og næsten ingen vedligeholdelse kræver,” siger direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og Teglværksforeningen.

I de senere år er der sket omfattende renoveringer i mange nedslidte og socialt belastede bebyggelser. Hensigterne har været nogenlunde enslydende, nemlig at få et imageløft ved at gøre boligerne mere tidssvarende og derved tiltrække ressourcestærke beboere. Ifølge undersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) er succesen afhængig af, at der både skabes en solid og æstetisk renovering og samtidig sættes ind med sociale indsatser.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia