Ny vejbelægning sparer Amsterdam for 26.000 husholdningers årlige CO2 udslip.

Mursten som vejbelægning er en absolut bæredygtig og holdbar løsning, viser Hollandsk rapport.

Indbyggerne i Amsterdam går på fortove, veje og stræder, som opfylder bystyrets forventninger og krav til bæredygtighed. Bystyret har nemlig besluttet, at vejbelægning skal være en del af deres obligatoriske, bæredygtige indkøb. Det betyder i praksis, at vejbelægningen i alle byens 30 km zoner allerede er udskiftet, og flere fortove og veje i fremtiden skal udskiftet med mursten.

Ifølge rapporten vil en belægning med beton være mindre miljørigtig end tegl grundet højere CO2-udledning fra beton. Samtidig er udskiftningsraten høj ved beton grundet kortere levetid. Amsterdam sparede 237 kiloton CO2 alene ved at udskifte betonbelægningen med mursten. Det svarer til det årlige CO2 udslip fra 26.000 husholdninger, skriver konsulentbureauet ’Aviesbureau Tauw’, der på foranledning af Amsterdams kommune har sammenlignet bæredygtigheden ved vejbelægning med henholdsvis beton og mursten.

En vedvarende ressource

Rapporten angiver således, at ved indvinding af leret og fremstilling af mursten er energiforbruget langt lavere end ved fremstilling af de gængse belægningsmaterialer. Ler er en naturlig ressource. Når man udvinder ler, fjernes det øverste muldlag forsigtigt og lægges til side. Når leret er færdigudgravet, lægges muldlaget tilbage, så området igen kan anvendes til eksempelvis landbrug. Hverken jorden, nærliggende vandløb eller grundvandet påvirkes negativt ved lergravning. Teglværkerne genererer ikke leraffald, men recirkulerer og genanvender alle lerprodukter. Afgravning af ler og murstensproduktion er således både en miljøvenlig og naturbevarende proces.

En økonomisk løsning

Mursten er en bæredygtig løsning bl.a. pga. dens lange levetid. Ifølge en tidligere undersøgelse fra hollandske ’Adviesbureau Haskoning’ er de mursten, der anvendes til vejbelægning, holdbare i 125 år og har en udskiftningsrate på kun 10 %. Derved er både materialeforbrug og behovet for dyr vedligehold voldsomt reduceret i forhold til både asfalt og betonbelægning, som ofte skal efterses og repareres. Samtidig er hårdtbrændte mursten frostsikre pga. en lav vandoptagelse. De er slidstærke og modstandsdygtige over for mange kemikalier, salte og syrer.

Tids- og energibesparende

I Holland har man i forbindelse med etableringen af murstensbelægning fremstillet en særlig maskine til arbejdet. Maskinen kan lægge 400 meter vej på en dag i en bredde på op til 6 meter. Murstenene lægges i det ønskede mønster, efterhånden som maskinen kører af sted.

Højere trafiksikkerhed

Herhjemme viser en undersøgelse fra Trafitec om trafiksanering i Københavns kommune, at etablering af stilleveje medførte et fald i antallet af uheld og personskader på 30 %. Og mursten er et godt bud på vejbelægning, der kan øge sikkerheden på f.eks. fortove, lege-, opholds- og parkeringspladser. Det hænger blandt andet sammen med, at murstensoverfladen er mere holdbar og ru og derfor mere skridsikker for fodgængere og cyklister, mens bilisterne naturligt sænker hastigheden på det grovere underlag.

Udnyt mulighederne for et grønnere miljø

”Det er interessant og inspirerende, at se hvordan andre lande og storbyer sætter bæredygtighed på dagsordenen. En vigtig pointe er at se på vejanlægget i et livscyklus perspektiv og ikke kun på selve fremstillingen af de enkelte produkter”, siger Tommy Bisgaard og fortsætter: ”Murstensbelægning kan bruges både på stilleveje, små gader og stræder, lege- og opholdsområder, fortove og større pladser. Det er en økonomisk og bæredygtig løsning med et unikt udtryk. De danske kommuner bør lade sig inspirere og udnytte mulighederne.” 

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links