Politikerne fokuserer ensidigt på CO2

I kampen for et bedre klima glemmer politikerne, hvad der er det overordnede mål, nemlig bæredygtighed.

Hidtil har fokus været at nedbringe energiforbruget og dermed CO2-udledningen fra vores boliger, men det er et snævert perspektiv. CO2-udledningen fra vores boliger udgør nemlig kun omkring 20 % i det samlede regnskab for bæredygtighed. Hvad udgør så resten? Det spørgsmål giver Kalk- og Teglværksforeningen, som er en sammenslutning af danske og svenske teglværker, et helt konkret svar på i et nyt temahæfte om bæredygtigt byggeri. Temahæftet, som også findes i en elektronisk udgave på www. byg-i-tegl.dk, Og giver et indblik i hvordan bæredygtighed – fra vugge til grav – tænkes ind i alle faser af byggeriet. Man kan bl.a. læse om, hvorfor EU har valgt byggesektoren som et særligt fokusområde for at fremme bæredygtighed, og få en præsentation af den helhedsmodel for 100 % bæredygtighed, som er grundlaget for fremtidige krav til byggeriet i hele EU. Temahæftet henvender sig i høj grad til byggefolk og offentlige samt private bygherrer, der ønsker at bygge bæredygtigt samt til politikere og andre, der i det hele taget vil fremme en bæredygtig udvikling. Kalk- og Teglværksforeningen har netop trykt 2. oplag, da det første oplag på 3.000 eksemplarer blev revet væk. Temahæftet er gratis og kan downloades eller bestilles på www.byg-i-tegl.dk.

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Abonner

Dokumenter og links